Trendownia 2023

Relacja z Trendowni 2023

W dniach 19-20 kwietnia w hotelu Copernicus w Toruniu odbyła się 18. edycja konferencji Trendownia, imprezy zrzeszającej praktyków i teoretyków z branży logistyki i produkcji. W wydarzeniu wzięło udział niemal 300 uczestników, a wspierało je przeszło dwadzieścia firm i organizacji. Tym razem w programie znalazło się 14 wystąpień eksperckich i trzy debaty. Przerwy kawowe, obiadowe i bankiet były dla uczestników okazją do odświeżenia starych i nawiązania nowych znajomości. Jakie tematy zostały poruszone podczas Trendowni 2023?

Marek Jędra - Quantum software
Wielkie wymieranie zaufania

Marek Jędra opisał proces erozji zaufania w społeczeństwach, postępujący zarówno w stosunku do rządów, mediów, przedsiębiorstw, instytucji jak i technologii. Badania wykazują, że brak wiary w lepszą przyszłość jest zbieżny z poziomem zamożności społeczeństwa, a najwyższy jest w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Japonia, Francja czy Niemcy. W wystąpieniu zwrócono uwagę, że za nadrzędny cel ludzkość obrała maksymalizację wzrostu gospodarczego, który przysłania szereg innych, ważnych i doniosłych wyzwań cywilizacyjnych. Wśród niepokojących, globalnych trendów wymieniono nasilające się dysproporcje w zakresie koncentracji najnowszych technologii i kapitału. Jako możliwe sposoby uzdrowienia obecnej sytuacji autor wymienił podnoszenie własnej świadomości, masowe i oddolne oddziaływanie świadomych konsumentów, dążenie do większej dywersyfikacji i różnorodności działań oraz tempo zmian cywilizacji dopasowane do możliwości naszego gatunku.

Michał Królik - Prologis
Sharing economy w magazynie

Michał Królik z Prologis przedstawił uczestnikom założenia i korzyści płynące z zastosowania koncepcji ekonomii współdzielenia w działalności magazynów. Sharing economy w branży magazynowej oznacza wynajmowanie i współdzielenie nie tylko samej powierzchni składowania, ale także całego wyposażenia i zaplecza techniczno – organizacyjnego. Wśród najważniejszych zalet takiego rozwiązania wskazano jego wygodę, oszczędność czasu i pieniędzy oraz natychmiastowy dostęp do wiedzy eksperckiej. Prelegent przedstawił uczestnikom usługi oferowane w ramach Platformy Prologis Essentials, obejmujące rozwiązania operacyjne, energetyczne, kadrowe i transportowe. W trakcie prelekcji uczestnicy mogli również poznać studium przypadku tej usługi realizowane w Prologis Park Chorzów.

Peter Duwel - Raben
Podróż do Zero Emisyjności w transporcie towarowym

Peter Duwel przedstawił ambitne plany firmy Raben dotyczące ograniczenia emisyjności transportu. Wśród zastosowanych przez firmę narzędzi do realizacji tego celu prelegent wymienił zastosowanie informatycznego sytemu TMS, który pozwala optymalizować trasy i eliminować puste przebiegi, aplikację e-trailer, czy użycie paneli fotowoltaicznych na ciężarówkach. Raben coraz śmielej sięga po alternatywne paliwa, takie jak biopaliwo HVO (Hydrogenated Vegetable Oil – uwodorniony olej roślinny). Prelegent wśród metod ograniczenia poziomu emisji wskazał także odpowiednie wyszkolenie i umiejętności kierowców. W zależności od stylu jazdy zużycie paliwa może różnić się nawet o 15%. Peter Duwel wskazał na coraz powszechniejsze zwracanie się producentów ciężarówek ku modelom zero emisyjnym. Wielu z nich w ciągu kilkunastu lat zamierza w znacznym stopniu lub całkowicie wycofać z oferty pojazdy spalinowe.

Marcin Kalisiak - Zebra Technologies
Nowa generacja mobilnych komputerów dotykowych Zebra

Przedstawiciel Zebra Technologies przedstawił słuchaczom możliwości nowych urządzeń mobilnych serii  TC53/58 i TC73/78. Dzięki połączeniu wielu funkcji w jednym urządzeniu (komunikacja z innymi pracownikami i systemem WMS, skanowanie, bezdotykowe wymiarowanie przedmiotów, płatności i wiele innych) przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć łączną ilość stosowanych urządzeń. Nowe urządzenia mobilne Zebra pozwalają również, po zadokowaniu w stacji roboczej, na zastąpienie komputerów stacjonarnych w pracy z aplikacjami biurowymi. Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość własnoręcznego przetestowania nowych urządzeń przy stoisku firmy.

Debata: Przyszłość branży logistycznej - wyzwania i możliwości
Anna Galas - FM Logistic
Michał Niemiec - Shell
Maciej Przywrzej - IFB International Freightbridge
Maciej Szewczyk - DSV Road

Anna Galas z FM Logistic, Michał Niemiec z Shell, Maciej Przywrzej z IFB oraz Maciej Szewczyk DSV rozmawiali o teraźniejszości i przyszłości branży logistycznej. W wypowiedziach wszystkich uczestników debaty przebijały się dążenia przedsiębiorstw do coraz głębszej automatyzacji procesów przy jednoczesnej dekarbonizacji. Przedstawiciel Shell opowiedział o dostępnych już teraz alternatywach na rynku paliw, jak ogniwa wodorowe czy biopaliwo HVO. Anna Galas z FM Logistic stwierdziła, że wbrew przepowiedniom wykonanie dostawy tego samego dnia nie stał się i nie stanie w najbliższym czasie obowiązującym standardem realizacji zamówień. Dla konsumentów wciąż ważniejsze są takie elementy jak bezpieczna dostawa czy jakość opakowania, a nie są skłonni dopłacać za skrócenie czasu dostawy do jednego dnia. Anna Galas wskazała że specyfika e-commerce, choćby w zakresie polityki zwrotów powoduje, że nie jest ona w pełni proekologiczna. Maciej Przywrzej z IFB prognozował, że zakończenie wojny na Ukrainie powinno być silnym impulsem rozwojowym dla branży logistycznej w Polsce, która będzie kluczowa w procesie odbudowy. Przedstawiciel DSV wskazał natomiast, że spółka oczekuje ożywienia na rynku przewozów już w drugim kwartale tego roku. Wszyscy uczestnicy debaty byli zgodni w tym, że branżę logistyczną czeka dalszy kurs w kierunki rozwiązań proekologicznych. Przemawia za tym nie tylko kierunek zmian w ustawodawstwie poszczególnych krajów czy całej Unii Europejskiej, ale też zmiany mentalne jakie dokonały się wśród konsumentów.

Kobiety w biznesie - teoria i praktyka
Agnieszka Płosarek
Agnieszka Płosarek - Geodis
Bogdan Młynarczyk - Geodis
Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak

Agnieszka Płosarek i Bogdan Młynarczyk z Geodis oraz Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak dyskutowali o roli i atutach kobiet, pełniących wyeksponowane role w biznesie. Prof. Maciej Błaszak przekonywał, że kobiety mają lepsze uwarunkowania do bycia liderem, ponieważ z natury są bardziej wszechstronne i empatyczne. Z twierdzeniem tym zgadzał się Bogdan Młynarczyk, wskazując że kobiety na stanowiskach zarządczych są bardziej opiekuńcze i zrównoważone niż ich męscy odpowiednicy. Agnieszka Płosarek, dyrektor HR w Geodis opowiedziała o 10-leciu firmowej inicjatywy Women’s Network posiadającej już około 400 ambasadorów. Jednym z celów Geodis jest zachęcanie do szerokiego wsparcia dla kobiet na rynku pracy. Geodis stawia sobie ponadto ambitne plany w zakresie udziału kobiet w strukturach firmy.

Marlena Dorniak - Dachser
Cyfrowy bliźniak – nowy wymiar magazynu

Marlena Dorniak przedstawiła uczestnikom projekt @iLO – cyfrowego bliźniaka terminala przeładunkowego. Projekt działa obecnie w dwóch niemieckich oddziałach firmy. Jednym z największych wyzwań w realizacji koncepcji cyfrowego bliźniaka było zapewnienie ścisłego śledzenia towarów przemieszczanych przez terminal. Podstawą systemu śledzenia są etykiety data matrix code i liczne urządzenia skanujące (w omówionym przypadku 457). Według szacunku Dachser @iLO pozwala skrócić o 26% czas pracy nad przygotowaniem wysyłki.

Automatyzacja magazynów w obliczu niepewności
Bartosz Furman - Quantum International
Oleksandr Truba - Kapelou

Bartosz Furman z Quantum International i Oleksandr Truba z Kapelou opowiedzieli o realiach branży magazynowej na Ukrainie. Obecna sytuacja, pomimo że trudna i nieprzewidywalna, nie zahamowała intensywnego rozwoju nowoczesnych przestrzeni magazynowej, szczególnie intensywnie rozwijanej w zachodniej części kraju. Prelegenci jako przykład podali realizowany wspólnie przez Quantum i Kapelou projekt magazynu sieci handlowej Epicentr w Kalinówce. Jest to jedno z największych centrów dystrybucyjnych na Ukrainie, pozwalających rozwinąć spółce działalność e-commerce i osiągające przepustowość 10.500 paczek na godzinę.

Rafał Juraszek - Pratt&Whitney
Zarządzanie łańcuchem energetycznym – doświadczenia, oszczędności, wyzwania, blackouty, ESG, opłacalny odzysk

Rafał Juraszek przedstawił doświadczenia jakie wyniósł z obszaru zarządzania energią jako Dyrektor Supply Chain w spółce Pratt & Whitney. Jako jeden z głównych powodów wysokich cen energii w UE wskazał politykę podatkową. Wykazał ponadto, że wiele firm przepłaca obecnie za źródła energii, co jest wynikiem m.in. zawarcia długotrwałych kontraktów na dostawy w czasie szczytowych cen. Namawiał zainteresowanych do zbadania możliwości renegocjacji takich umów. Prelegent wskazał również obszary redukcji kosztów energii, takie jak:
   – zastosowanie systemu zarządzania i monitorowania mocy energetycznej;
   – planowanie produkcji dostosowane do taryf godzinowych;
   – odzysk ciepła z maszyn i systemów produkcyjnych do ogrzewania;
   – zakup energii elektrycznej na giełdzie w transzach;
   – systemy OZE.

Marta Frok - Comarch
KSeF i eCMR czyli nadchodząca digitalizacja

Marta Frok z Comarch zapoznała widzów z praktycznymi aspektami wdrażania wymagań Krajowego Systemu e-faktur, europejskiego pakietu zmian w VAT (ViDA) oraz elektronicznych listów przewozowych. Już niedługo nowe przepisy, mające zapobiegać nadużyciom i ułatwiać kontrolę właściwym urzędom, wymuszą od przedsiębiorstw spełnienie nowych obowiązków w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów. Prelegentka wskazała na problemy, jakie w spełnieniu nowych wymogów wywołuje fakt przechowywania i przetwarzania faktur w wielu różnych systemach informatycznych w obrębie przedsiębiorstwa. Przedstawiła również pakiet rozwiązań Comarch EDI pozwalających integrować dane z wielu źródeł, walidować i udostępniać zgodnie z wymaganiami KSeF.

DEBATA: Jak budowano kapitalizm rynku usług logistycznych w Polsce
Adam Godawski - Omega Pilzno
Paweł Kowalski - TVM Transport & Logistics
Mirosław Maszoński - Maszoński Logistics
Adam Rams - Delta Trans Group
Krzysztof Trześniewski - Diera

W tej części konferencji uczestnicy mieli okazję poznać historie pięciu osób, które budowały rynek usług logistycznych w wolnej Polsce. Adam Rams (Delta Trans), Krzysztof Trześniewski (Diera), Adam Godawski (Omega Pilzno), Paweł Kowalski z (TVM Transport & Logistics) i Mirosław Maszoński (Maszoński Logistics) dzielili się zarówno wspomnieniami, ale i przemyśleniami o tym co ich zdaniem pozwoliło im odnieść sukces, a także co doradziliby osobom pragnącym iść w ich ślady. Uczestnicy Trendowni mogli dowiedzieć się w jakich okolicznościach rodziły się firmy tworzące potęgę przewozową Polski, skąd pozyskiwały pierwsze pojazdy i jak udało im się prześcignąć konkurencję.  

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki - Szkoła Główna Handlowa – IITIM
Jak zarobić na wschodniej granicy Polski?

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki rozpoczął przemówienie od nakreślenia jak skomplikowanym tłem historycznym odznaczają się tereny dzisiejszej wschodniej granicy Polski, które na przestrzeni ostatnich kilkuset lat przechodziły gwałtowne wstrząsy geopolityczne i gospodarcze. Profesor opowiedział o historii LOG Polska Sp. z o.o., która była jednym z pionierów branży TSL w wolnej Polsce. Profesor zastanawiał się również na możliwymi wariantami tego, jak może wyglądać rola Polski w procesie odbudowy i rozwoju Ukrainy po wojnie. Prelegent wysnuł wniosek, że polskie przedsiębiorstwa nie będą w stanie rywalizować z konkurentami zza wschodniej granicy ceną. Niezbędny za to stanie się dla nas rozwój kompetencji cyfrowych i ustawiczne kształcenie pracowników.

Krzysztof Deja - Inter Europol
Chłodne wibracje: Jak automatyzacja procesów wspomaga magazyny mroźni, zwiększając efektywność i minimalizując błędy?

Kolejne wystąpienie to studium przypadku wdrożenia rozwiązań automatyki przemysłowej w zakładzie produkcyjnym Małopole firmy Inter Europol, potentata na rynku pieczywa. Krzysztof Deja zapoznał uczestników z wdrożonymi w zakładzie systemami weryfikacji i śledzenia palet. Przedstawił także wiele praktycznych rozwiązań wpływających na efektywność i bezpieczeństwo pracy magazynu z chłodnią, takich jak ogradzanie ilości otwarć drzwi chłodni czy osuszacze powietrza zapobiegające oblodzeniu. Na koniec prelegent opowiedział, jakim wyzwaniem dla firmy był pożar magazynu klika miesięcy temu. Podzielił się refleksjami na temat tego jak istotne jest dysponowanie strategią zarządzania kryzysowego, udzielił też cennych wskazówek na temat współpracy z firmami ubezpieczeniowymi.

Magdalena Misztal-Piasny - Unilever
To jest Twoje bezpieczeństwo – przejmij nad nim kontrolę

Magdalena Misztal-Piasny z Unilever przekonywała jak dużym problemem jest obecnie w przedsiębiorstwach temat cyberbezpieczeństwa. Prelegentka wykazała, że zdecydowana większość firm odnotowała już zdarzenia w zakresie cyberataków. Przekonywała że metody ataków cybernetycznych ciągle ewoluują, a niekiedy jeden błąd pracownika może narazić całą organizację i jej partnerów. Przedstawicielka Unilever opowiedziała o autentycznej sytuacji, z której musiało mierzyć się jej przedsiębiorstwo w związku z atakiem na współpracującą z nimi firmę logistyczną w Rumunii. Podczas prelekcji wymieniono działania jakie podjęto w związku z zaistniałą sytuacją. Prelegentka zachęcała do przygotowania się zawczasu na sytuację cyberataku, w tym stosowanie uniwersalnych metod, takich jak:
   – procedury BCP (Business Continuity Planning) pomiędzy przedsiębiorstwem i jego partnerami;
   – audyt dostawców;
   – szkolenia wewnętrzne z Cyberbezpieczeństwa;
   – kopie zapasowe oprogramowania (np. Linux, IOS), których można użyć w celu odzyskania chociażby części danych lub odtworzenia kanału komunikacji.

Norbert Jaskólski - Exide Technologies
24 lokalizacje, 14 krajów, 1 cel.

Norbert Jaskólski z firmy Exide, globalnego producenta akumulatorów, opowiedział o przygotowaniach do międzynarodowego wdrożenia nowego systemu ERP firmy Oracle. Prelegent opowiedziała o problemach, jakie napotkał polski oddział spółki. Wyzwaniem było choćby znalezienie specjalistów od wdrożenia systemu, który w naszym kraju nie jest szeroko stosowany. Spośród kluczowych elementów przygotowania do wdrożenia, Norbert Jaskólski wymienił:
   – określenie osób biorących udział w projekcie;
   – wybór partnera do wdrożenia;
   – warsztaty;
   – wybór najbardziej reprezentatywnych lokalizacji;
   – sprawdzenie możliwości konfiguracyjnych systemu;
   – spotkania cross funkcyjne;
   – zaangażowanie kluczowych użytkowników na wstępnym etapie projektu;
   -identyfikacja luk w nowym systemie.

DEBATA: Innowacje w budownictwie magazynów i obiektach przemysłowych
Magdalena Kostjan - 7R
Wojciech Krysiak - Rawplug
Katarzyna Pyś-Fabiańczyk - Savills

Co jest bardziej opłacalne? Samodzielna budowa magazynu, zlecenie inwestycji deweloperowi czy wynajem? Czego obecnie oczekują klienci zainteresowani pozyskaniem przestrzeni magazynowej? Jak kształtują się ceny i koniunktura w branży magazynowej? Między innymi na te pytania starali się odpowiedzieć Magdalena Kostjan (7R), Katarzyna Pyś-Fabiańczyk (Savills) oraz Wojciech Krysiak (Rawplug). Podczas debaty Magdalena Kostjan podkreślała wzrost znaczenia obciążeń eksploatacyjnych w ogólnych kosztach magazynowania. W związku z tym klienci coraz bardziej skłaniają się w kierunku energooszczędności i samowystarczalności. Katarzyna Pyś-Fabiańczyk oczekuje dalszego, dynamicznego rozwoju rynku magazynowego w Polsce. Atutem naszego kraju ma być wciąż dobra, w stosunku do krajów Europy zachodniej, dostępność gruntów pod inwestycje. Wojciech Krysiak podzielił się natomiast doświadczeniami związanymi z samodzielną rozbudową przestrzeni magazynowej, bez pomocy doświadczonego dewelopera.

Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak
Dlaczego ludzie są bystrzy, czyli komu sztuczna inteligencja zabierze pracę, a komu nie

Ostatnim wydarzeniem Trendowni 2023 było wystąpienie Prof. UAM dr hab. Macieja Błaszaka. Profesor wskazywał na podobieństwa i różnice występujące pomiędzy ludzkim mózgiem a algorytmami sztucznej inteligencji, takimi jak chat GPT. Wskazywał na rolę doznań i emocji, które są naturalnymi przymiotami człowieka, nieosiągalnymi dla obecnej sztucznej inteligencji. Prof. Błaszak wskazał konkretne przykłady jak emocje wpływają na proces decyzyjny człowieka i jakie wartości w niego wnoszą.

Relację przygotował: Marek Wiązowski

ORGANIZATORZY
SZUKAJ NA STRONIE
ODWIEDŹ NAS NA FB
FAQ

Trendownia adresowana jest do menedżerów i dyrektorów, którzy odpowiedzialni są w firmach za obszar produkcji lub logistyki. Trendownia to również doskonałe miejsce dla wielu członków zarządów, którzy w swoich decyzjach chcą uwzględniać najnowsze trendy w gospodarce. Zamiarem organizatorów jest omówienie najbardziej aktualnych trendów w gronie ekspertów.

Staramy się oddać głos przedstawicielom firm oraz świata nauki, którzy na co dzień sięgają po najnowsze trendy lub sami je wyznaczają. Trendy w produkcji i logistyce, widziane okiem praktykujących ekspertów z danych dziedzin, są więc tematem przewodnim konferencji.

Trendownia to między innymi integracja środowiska menedżerów logistyki i produkcji. Dwa dni wykładów, część ekspozycyjna, uroczysta kolacja, bankiet oraz konkursy, sprzyjają atmosferze nawiązywania nowych kontaktów oraz podtrzymywania starych dobrych przyjaźni.

Trendownia 2023
© Trendownia 2023
Marek Jędra
Marek Jędra
Quantum Software

WIceprezes Zarządu

Współzałożyciel i wiceprezes zarządu Quantum software S. A., spółki specjalizującej się w narzędziach informatycznych wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw. Pełni również funkcję członka zarządu Quantum Qguar Sp. z o. o.. W latach dziewięćdziesiątych minionego wieku, szlify informatyczno-logistyczne zdobywał w dużych międzynarodowych firmach w Niemczech. Od 1997 roku mocno zaangażowany w rozwój polskiej logistyki oraz promocję zaawansowanych rozwiązań IT dla sieci dostaw. Swoje zainteresowania koncentruje wokół nowych technologii oraz nowych modeli biznesowych. Wolny czas lubi spędzać z książką. Wiele inspiracji do działań czerpie ze świata przyrody.

Michał Królik
Michał Królik
Essentials Solutions Manager
PROLOGIS

Michał Królik to ekspert ds. sprzedaży i obsługi kluczowych klientów z ponad 10-letnim doświadczeniem. Obecnie, od ponad roku, jako Essentials Solutions Manager w Prologis odpowiada za wdrażania i rozwój usługi Prologis Essentials, w ramach której deweloper zapewnia pakiety rozwiązań magazynowych, które wspierają Klientów w prowadzeniu, optymalizacji i rozwoju ich biznesu.

Michał ceni sobie kontakt z ludźmi i możliwość dyskusji. Potrafi stawić czoła największym wyzwaniom i wyjść z najtrudniejszych sytuacji z korzyścią dla Klienta i swojego zespołu. Ukończył Politechnikę Śląską, na kierunku górnictwo i geologia oraz studia podyplomowego Business Administration and Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest także absolwentem Akademii WSB prowadzonej przez WSB University gdzie zdobył tytuł MBA (Master of Business Administration) w ramach EY Academy of Business. Prywatnie zapalony tenisista.

Peter Duwel
Peter Duwel
Head of Innovations
Raben Group

W ciągu 25 lat swojej kariery kierował operacjami logistycznymi i zakupowymi dla międzynarodowych firm w Europie i Ameryce. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Raben, gdzie odpowiadał za rozbudowę sieci i wdrożenie Szybkiej Paczki (obecnie GLS Polska). W firmie Philips zarządzał działami zakupów dla transportu dla wszystkich fabryk w Europie Środkowo-Wschodniej, a później został globalnym menedżerem ds. zakupów dla kontraktów 3PL. W Reckitt Benckiser był odpowiedzialny za przetargi i operacje transportowe dla wszystkich europejskich fabryk, a po przeniesieniu się do USA zarządzał operacjami logistycznymi w Ameryce Północnej. Po powrocie do Europy pracował dla firmy Amazon, gdzie zaprojektował i zaimplementował dedykowane flotowe operacje ze słynnymi niebieskimi przyczepami Amazon, a następnie odpowiadał za planowanie i operacje transportu „middle mile” w Europie, zarządzając zespołem ponad 500 osób . W 2019 roku postanowił wykorzystać tę rozległą wiedzę do założenia własnej firmy konsultingowej – XTL Consulting, w której oferuje usługi w celu usprawnienia procesów logistycznych, wyboru i wdrożenia logistycznych rozwiązań informatycznych, wspierania procesów przetargowych. Wykonuje również projekty benchmarkingowe. Współpracuje również z firmą konsultingową Bain Consulting jako Senior External Advisor wspierając projekty swoją wiedzą z zakresu logistyki.

W 2021 roku dołączył do Grupy Raben jako Head of Innovations, zarządzając strategią i wdrażaniem nowych technologii w grupie.

Marcin Kalisiak
Marcin Kalisiak
ZEBRA TECHNOLOGIES
Senior Sales Engineer

Inżynier Sprzedaży w Zebra Technologies. Wspiera klientów z obszarów Transportu i Logistyki oraz sektora publicznego w planowaniu i wdrażaniu inwestycji w nowoczesne mobilne technologie, zwiększające efektywność i produktywność działań i procesów biznesowych. Dostarcza praktycznej wiedzy o portfolio produktów i rozwiązań partnerom biznesowym firmy Zebra Technologies.

Anna Galas
Anna Galas
FM Logistic Central Europe
Senior Business Development Director

Anna Galas, Senior Business Development Director, FM Logistic posiada niemal 20-letnie doświadczenie w logistyce kontraktowej i międzynarodowych łańcuchach dostaw. Z sukcesem wdrażała projekty dla globalnych klientów z zastosowaniem różnorodnych rozwiązań branży.

W firmie FM Logistic odpowiada za zespół Key Account Managerów, którzy opiekują się największymi klientami firmy, dbają o jakość usług, bieżącą obsługę i relacje. Drugim obszarem jej obowiązków jest rozwój biznesu w obszarze logistyki kontraktowej, tj. rozwój/poszerzanie zakresu usług dla obecnych klientów oraz pozyskiwanie nowych, a także uruchamianie nowych lokalizacji.

Michał Niemiec
Michał Niemiec
Commercial Road Transport Sales Manager
Shell Polska Sp. z o.o.

Związany z Shell Polska od 20 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i budowaniu relacji z klientami. Dzięki bliskiej współpracy z branżą transportową w Polsce, w pełni rozumie wyzwania przewoźników drogowych i skutecznie dostosowuje zakres usług do ich potrzeb. Swoją karierę w firmie rozpoczął jako transport account manager, a następnie na stanowisku key account managera wspierał kluczowych klientów. Aktualnie zarządza polskim zespołem Shell Commercial Road Transport, który oferuje kompleksowe rozwiązania dedykowane dla transportu drogowego, wspierając firmy na drodze do rozwoju i dekarbonizacji. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie.

Maciej Przywrzej
Maciej Przywrzej
Prezes Zarządu
IFB International Freightbridge

Od ponad 20 lat związany z branżą TSL. Swoje doświadczenie nabywał w przedsiębiorstwach takich jak DHL, GEFCO oraz Hellmann Worldwide Logistics, w których zarządzał projektami sprzedażowymi oraz operacyjnymi na rynku krajowym i zagranicznym. Od 13 lat Prezes Zarządu IFB International Freightbridge (Poland) specjalizującej się w dostarczaniu kompleksowych usług spedycyjno-logistycznych. Nieustannie dąży do rozwoju firmy. Za cel stawia sobie usprawnienie procesów w połączeniu z pełną digitalizacją, która obejmie Grupę IFB liczącą ponad 70 oddziałów na całym świecie.

Swoje wykształcenie zdobywał w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie, uzupełniając je o Management Program By ICAN Institute and Harvard Business School, który stanowił doskonałe przygotowanie do zadań związanych z zarządzaniem strategicznym i przywódczym.

Maciej Szewczyk
Maciej Szewczyk
Branch Manager
International & Domestic Transport, Warehouse Logistics
DSV Road

Maciej Szewczyk jest absolwentem Transportu i Logistyki na Uniwersytecie Gdańskim w Sopocie. Od blisko 20 lat związany z branżą TSL. Swoje doświadczenie budował w przedsiębiorstwach takich jak: Promexim-Peko, Frans Mass Polska i DSV Road, gdzie zdobył wszechstronne kompetencje pozwalające na rozwijanie zarówno transportu drogowego, jak i szeroko rozumianej logistyki. Przez większą część czasu w tej branży piastował stanowiska kierownicze i dyrektorskie. Obecnie odpowiada za oddziały DSV Road w Gdańsku i Bydgoszczy.

W jego DNA, od czasów praktyk studenckich, jest praca z międzynarodowym transportem drogowym, ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z kosztami.  Maciej ceni sobie kontakt z ludźmi i możliwość rozwoju w zespole. Od kilku lat mocno zaangażowany także w sprzedaż i tworzenie rozwiązań szytych na miarę najbardziej wymagających klientów.

Bogdan Młynarczyk
Bogdan Młynarczyk
General Director

Geodis Polska
Prof Maciej Błaszak
Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak
UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA
INSTYTUT FILOZOFII

Profesor  UAM dr hab. Maciej Błaszak.  Kognitywista. Z wykształcenia biolog i filozof, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania: zastosowania kognitywistyki i psychologii poznawczej w badaniach zachowań rynkowych. Prowadzi szkolenia dla policjantów i wyższej kadry menedżerskiej.

Marlena Dorniak
Marlena Dorniak
Kierownik oddziału
Dachser Polska

Marlena Dorniak to ekspertka od projektowania i wdrażania efektywnych łańcuchów logistycznych, z ponad 16 letnim doświadczeniem w branży TSL. Od 2020 roku w szeregach DACHSER Polska odpowiada za doradztwo i negocjacje z kluczowymi klientami. Jako Kierownik nowego oddziału firmy w Toruniu, odpowiadała za przygotowania formalno-prawne jego otwarcia, budowę zespołu, a obecnie za jego rozwój i realizację strategii sprzedaży. Doskonale czuje się w pracy z międzynarodowymi i wielokulturowymi zespołami. Jest zaangażowana w programy mentorskie dla kobiet. Marlena Dorniak jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  

Bartosz Furman
Bartosz Furman
Dyrektor ZARZĄDZAJĄCY
QUANTUM INTERNATIONAL
GRUPA QUANTUM SOFTWARE

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej (specjalizacja: Logistyka Przedsiębiorstw) oraz Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego (specjalizacja: Ekonomia Międzynarodowa). Swoją zawodową przygodę rozpoczynał jako koordynator ds. logistyki w firmie Albert Heijn a następnie specjalista ds. logistyki w firmie Anva. Przez trzy lata pracował jako ekspert Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP. Pełnił również funkcję dyrektora Centrum Polskiego Biznesu LLC, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Od 2018 roku dyrektor zarządzający Quantum International LLC. Swoim profesjonalizmem i zaangażowaniem umacnia od lat pozycję Quantum International jako lidera IT na rynku Ukraińskim.

Oleksandr Truba
Truba Oleksandr Mykhailovych
Dyrektor ZARZĄDZAJĄCY
KAPELOU LLC

Absolwent Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy („Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”) o specjalizacji obróbka technologiczna materiałów. Karierę zawodową rozpoczynał w roku 2010 na stanowiskach inżyniera oraz dyrektora technicznego. Od 2013 roku pełni funkcję dyrektora generalnego Kapelou, firmy oferującej kompleksowe rozwiązania dla magazynów oraz centrów logistycznych. Pracuje dla największych firm na Ukrainie, realizując projekty o wielkości nawet kilkunastu milionów euro. Zdolny do pracy z dużym zaangażowaniem przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, dążąc do tego, aby Kapelou stało się synonimem jakości i innowacji na całym świecie. Jest najbardziej pozytywną i odporną na stres osobą w firmie. Swoją wiedzą dzieli się z innymi na wielu ukraińskich konferencjach.

Rafał Juraszek
European Supply Chain Office
PRATT & WHITNEY

Procurement Director

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania – specjalność Logistyka. W ciągu 17 letniej kariery w  Pratt & Witney Kalisz, uzyskał wysokiej klasy specjalizację w  kreowaniu  strategii  w    zakresie  zakupów  i  logistyki. Wdrożył globalne projekty w obszarze General Procurement ukierunkowane na redukcję kosztów oraz usprawniania procesów. Bierze udział w projektach naukowych i konsultingowych w procesie benchmarkingu międzynarodowej korporacji  UTC obejmującej zarządzanie systemami logistycznymi. Bogate doświadczenia zdobywał na stanowiskach kierowniczych oraz dyrektorskich. Uczestniczył w projektach logistycznych w zakresie logistyki redukcji odpadów. Pasjonuje się zarządzaniem łańcuchem dostaw specjalizując się w innowacyjnym rozwiązywaniu problematyki z obszaru zakupów, logistyki,  wdrażania systemów informacyjnych, projektowania magazynów, przepływów i controlingu.

Marta Frok
Marta Frok
Consulting Manager
Comarch

Marta Frok, Consulting Manager. W Comarch SA odpowiada za wsparcie i rozwój biznesu w zakresie rozwiązań umożliwiających firmom digitalizację procesów biznesowych. Na co dzień współpracuje z klientami reprezentującymi różne branże, jak FMCG, DIY, branża farmaceutyczna, logistyczna, paliwowa i inne. Od ponad 18 lat jest zaangażowana w projekty elektronicznej wymiany danych, e-fakturowania, zarządzania danymi produktowymi, e-commerce, KSeF. Z ogromnym zainteresowaniem śledzi postępującą cyfryzację w obszarze B2B będącą obecnie również wynikiem dokonujących się zmian prawnych.

Adam Godawski
Adam Godawski
WICEPREZES ZARZĄDU
OMEGA PILZNO

Adam Godawski to niezwykle utalentowany i ambitny biznesmen, który jest znany jako współtwórca jednej z największych firm logistycznych w Polsce – Grupy Omega Pilzno. Dzięki jego wiedzy, doświadczeniu i wizjonerskiemu podejściu, firma ta przeszła długą drogę od małego przedsiębiorstwa do lidera rynku w branży logistycznej.  Adam Godawski jest wizjonerem, który potrafi dostrzegać możliwości i tworzyć nowe rozwiązania, które pozwalają mu i jego zespołowi na stawanie się coraz bardziej innowacyjnym i konkurencyjnym. Dzięki jego zaangażowaniu i zaangażowaniu całego zespołu, Grupa Omega Pilzno stała się jednym z najważniejszych graczy na rynku logistycznym, oferując swoim klientom szerokie spektrum usług, od transportu i spedycji po magazynowanie i inne usługi logistyczne.

Paweł Kowalski
Paweł Kowalski
Prezes Zarządu
TVM Transport & Logistics sp. z o.o.

Paweł Kowalski, założyciel, wspólnik oraz manager, który od ponad 10 lat z sukcesami zarządza spółkami należącymi do międzynarodowej grupy kapitałowej TVM. Bez zaplecza finansowego i doświadczenia w branży transportowej od podstaw stworzył firmę, która dziś jest polskim liderem w transporcie drobnicowym. Swój sukces zawdzięcza przede wszystkim wierze w osiąganie wyznaczonych celów oraz unikatowemu sposobowi zarządzania, bazującym na autentyczności, transparentności oraz partnerskim podejściu do pracowników. Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym za najważniejsze uznaje wartości takie jak: lojalność, uczciwość i rzetelność. To dzięki nim jego firma cieszy się ogromnych zaufaniem wśród największych operatorów logistycznych w Europie. W życiu kieruje się maksymą, która powtarzał mu ojciec: „Jeśli już coś robisz to tylko najlepiej jak potrafisz”.

Mirosław Maszoński
Mirosław Maszoński
WŁAŚCICIEL
MASZOŃSKI LOGISTICS

Jest współtwórcą i liderem firmy Maszoński Logistics, która jest jednym z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w branży transportowej w Polsce. Dzięki wizji i ciężkiej pracy Mirosława Maszońskiego oraz jego zespołu, firma przeszła długą drogę od małej firmy do pozycji lidera na rynku. Obecnie zatrudnia ponad 1.000 wysoko wykwalifikowanych pracowników, a także dysponuje flotą ponad 400 zestawów transportowych, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Mirosław Maszoński nieustannie poszukuje nowych wyzwań i możliwości rozwoju dla swojej firmy. Jego najnowszym celem jest zbudowanie terminalu intermodalnego i rozwinięcie działalności w zakresie logistyki magazynowej, co pozwoli na dalszy rozwój i umożliwi spełnienie jeszcze większej liczby potrzeb klientów. Można powiedzieć, że Mirosław Maszoński jest prawdziwym liderem w branży transportowej, który dzięki swojej wizji i ciężkiej pracy, wspólnie z zespołem, stworzył jedną z największych i najbardziej renomowanych firm w Polsce. Jego sukces jest inspiracją dla innych przedsiębiorców, którzy chcą osiągnąć sukces i zbudować silną i stabilną firmę.

Adam Rams
Adam Rams
WICEPREZES ZARZĄDU
DELTA TRANS GROUP

Jest niezwykle utalentowanym i doświadczonym liderem biznesowym, który stoi na czele firmy Delta Trans. W ciągu wielu lat działalności, firma ta rozrosła się i stanowi dzisiaj Grupę Delta Trans, składającą się z dwóch spółek: Delta Trans Transporte sp. z o.o. i Delta Trans Logistik sp. z o.o. Wraz z rozwojem firmy, Adam Rams prowadził ją w kierunku stania się jednym z największych operatorów logistycznych w Polsce.

Pod jego kierownictwem, firma Delta Trans rozwinęła swoją ofertę i przeszła znaczące zmiany, przekształcając się z prostego przewoźnika w cenionego operatora logistycznego na rynku. To dzięki jego wiedzy, doświadczeniu i determinacji, firma Delta Trans jest dzisiaj jednym z najlepiej rozpoznawalnych i cenionych przedsiębiorstw logistycznych w Polsce.

Krzysztof Trześniewski
Krzysztof Trześniewski
PREZES ZARZĄDU
DIERA

Lider dawnej firmy Promexim, który pełnił bardzo ważną rolę w tej firmie. Jest także założycielem i prezesem firmy Frans Maas Polska, którą kierował i zarządzał przez wiele lat, aż do momentu, gdy firma została przejęta przez DFDS. Po tym wydarzeniu został założycielem i prezesem firmy Diera, która kontynuuje tradycję firmy Promexim. W ten sposób wniósł swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę z dziedziny logistyki i transportu do nowego przedsięwzięcia i kontynuuje prowadzenie biznesu w sposób, który odpowiada wartościom i filozofii jej właściciela.

trendownia-paprocki-wojciech-400
Prof. dr hab. Wojciech Paprocki
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
INSTYTUT INFRASTRUKTURY, TRANSPORTU I MOBILNOŚCI

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki – profesor nauk ekonomicznych,  od 1979 r. pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania badawcze dotyczą funkcjonowania podmiotów reprezentujących stronę popytową oraz podażową na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, barier i skutków implementacji technologii cyfrowych. Był aktywnym top-managerem w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą. Jest cenionym wykładowcą akademickim i doradcą biznesowym.

Krzysztof Deja
Krzysztof Deja
Logistics Manager
INTER EUROPOL

Krzysztof Deja posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obszarze logistyki. Zdobywał je przede wszystkim w firmie Coca-Cola HBC, gdzie brał udział w rozwoju struktur transportowych jako kierownik transportu, awansując następnie na stanowisko Regional Logistics Manager. Aktualnie zajmuje stanowisko Logistic Manager w Inter Europol  – największym producencie pieczywa w Polsce – i bierze udział w projektach związanych z rozbudową własnej floty pojazdów i wykorzystaniem poolingu paletowego.

Magdalena Misztal-Piasny
Magdalena Misztal-Piasny
Członek Zarządu
Unilever Poland Services

Członek Zarządu Unilever Poland Services, Dyrektor ds. Doskonalenia Operacji Logistycznych na Europę w firmie Unilever. Zarządza obszarem usprawnień procesów logistycznych, operacjami transportowymi zarówno opakowań, surowców jak również towarów gotowych w Europie jak i poza nią. Odpowiedzialna za projekty logistyczne, nowe rozwiązania mające na celu optymalizację i doskonalenie procesów logistycznych. Równocześnie odpowiada za centrum biznesu w Katowicach. Z firmą Unilever związana od 2017 roku, rozpoczęła pracę na stanowisku Managera ds. operacji transportowych dla produktów home & personal care, w trakcie której wprowadziła usprawnienia mające na celu optymalizację utylizacji samochodów, scentralizowała operacje przesunięć międzymagazynowych na obszarze Europy. Była odpowiedzialna za jedną z największych transformacji w obszarze logistyki europejskiej w Unilever, odpowiada za kolejne projekty centralizacyjne/transformacyjne.

Od ponad 17 lat związana z szeroko pojętą logistyką, pracowała z największymi operatorami logistycznymi (Kuehne Nagel, Hellmann, FM, Raben). Zarządzała zróżnicowanymi procesami, począwszy od sprzedaży usług logistycznych, poprzez zarzadzanie procesami magazynowymi, Customer service aż po repack.

Prywatnie mama dwóch fantastycznych chłopców. Uwielbia spędzać czas aktywnie, pływa, jeździ na rowerze. Prezes zarządu Miejskiego Klubu Piłkarskiego składającego się z drużyny seniorów grających w lidze okręgowej, jak również Akademii Piłkarskiej trenujących dzieci od 5-go roku życia.

Norbert Jaskólski
Norbert Jaskólski
Exide Technologies S.A.
DC Manager

Ponad 20 letnie doświadczenie w logistyce w międzynarodowym środowisku. Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego (Filologia Angielska) oraz  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Zarządzanie w Logistyce). Swoją karierę rozpoczynał w roku 2000 w firmie Maersk Logistics organizując kompleksową dystrybucję wyrobów gotowych na terenie Polski. Następnie przez 5 lat zarządzał transportem w firmie Fresh Logistics (Grupa Raben) w Gądkach, gdzie był odpowiedzialny za dostarczanie produktów świeżych (drobnicy) do sieci handlowych, oraz innych dystrybutorów. Kolejne 6 lat pracował w Kompanii Piwowarskiej, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie Centrum Dystrybucji w Poznaniu jak również, pracował w dziale Rozwoju Logistyki biorąc udział we wdrożeniu systemu SAP.

Obecnie od 9 lat zarządza największym Centrum Dystrybucji firmy Exide (akumulatory Centra i Exide, marki prywatne) zlokalizowanym pod Poznaniem. Z Centrum Dystrybucji towar jest wysyłany obecnie do 28 krajów.

Magdalena Kostjan
Magdalena Kostjan
Leasing Director
7R

Magda Kostjan posiada blisko 10 letnie doświadczenie w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych. Z 7R związana jest od pand dwóch lat. Jest odpowiedzialna za utrzymanie trwałych relacji z klientami oraz rozwój działalności firmy w zachodniej części Polski. Odpowiada za komercjalizację powierzchni w dużych parkach i magazynach miejskich. Magda wspierała relokację lub otwarcie nowych oddziałów firm zagranicznych w Polsce, m.in. z Chin, Korei, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii czy Norwegii. Wcześniej pracowała w Prologis, gdzie zajmowała stanowisko Capital Deployment & Leasing Senior Managera. Zarządzała portfelem liczącym blisko 600 000 mkw. powierzchni magazynowej i produkcyjnej. Brała udział w transakcjach projektów typu BTS oraz budynków wielolokalowych. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiada tytuł magistra inżyniera.

Wojciech Krysiak
Wojciech Krysiak
Head Of Supply Chain
RAWLPLUG

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Od dwudziestu lat związany z branżą logistyczną. Swoje doświadczenia zgromadził pracując na różnych stanowiskach związanych z łańcuchem dostaw: magazynowanie, planowanie popytu, zakupy, transport oraz obsługa klienta.

Pyś-Fabiańczyk Katarzyna
Katarzyna Pyś-Fabiańczyk
Head of Industrial Services Hub
in Poland
SAVILLS

Katarzyna Pyś-Fabiańczyk to ceniona ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i logistyki. Stoi na czele Industrial Services Hub, zintegrowanej usługi oferowanej przez firmę doradczą Savills, skierowanej do najemców, inwestorów i deweloperów powierzchni magazynowych i przemysłowych. Dołączyła do Savills w październiku 2021 r., gdzie równolegle pełni funkcję dyrektorki działu powierzchni magazynowych i przemysłowych, odpowiadając za jego dalszy rozwój. Wcześniej przez trzy lata pełniła funkcję dyrektorki w funduszu Exeter Property Group inwestującym na rynku nieruchomości przemysłowych. Od podstaw zbudowała zespół wynajmu powierzchni magazynowych w agencji BNP Paribas Real Estate, którym z sukcesem kierowała przez blisko pięć lat. Katarzyna jest założycielką i pierwszą prezeską stowarzyszenia Ladies First. W uznaniu swoich sukcesów zawodowych została nominowana do wielu nagród, m.in. tytułu businesswoman roku (Sukces Pisany Szminką), osobowości roku (Eurobuild Awards) czy agenta roku (Panattoni). W życiu prywatnym aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej.  

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.