POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data sporządzenia dokumentu: 24 maja 2018 r.
Administratorem danych tej strony jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000516717 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:679-31-02-128, REGON:123162003.
WPROWADZENIE
Niniejsza strona jest narzędziem wspomagającym organizowanie konferencji „Trendownia”, która poświęcona jest trendom w sieciach dostaw i produkcji. Organizatorami konferencji Trendownia są Administrator oraz firma Eurologistics s.c. z siedzibą w miejscowości Suchy Las, REGON 639768410, NIP 7811672292, zwana w dalszej części Partnerem. W związku z tym, przekazane Administratorowi przez użytkownika dane osobowe, będą przetwarzane również przez firmę Eurologistics (Partnera), z którym Administrator posiada stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Celem przetwarzania danych przez Administratora i Partnera jest realizacja konferencji Trendownia oraz informowanie użytkownika o innych ofertach handlowych Administratora i Partnera. Użytkownik każdorazowo przy udzielaniu zgody, będzie informowany o szczegółowych celach przetwarzania danych osobowych. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych spółka Quantum Qguar sp. z o.o. (dalej: Quantum; Administrator) traktuje bardzo poważnie prywatność wszystkich użytkowników odwiedzających jej strony internetowe. Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych, które mogą być przez Quantum przetwarzane w związku z funkcjonowaniem witryny internetowej. Polityka prywatności nie dotyczy tych informacji, które nie należą do Quantum i których z racji obecnych technologii internetowych nie możemy kontrolować.
DEFINICJE
Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności są to: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, telefon, adres, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

Przetwarzanie – to m.in. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie i usuwanie danych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH
DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE: Podobnie jak większość firm pobieramy automatycznie dane związane z wizytą użytkownika zawarte w logach serwera, takie jak adresy IP, nazwy domen, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego czy pliki typu cookie.

DANE ZBIERANE PODCZAS WYPEŁNIANIA FORMULARZY: Użytkownik kontaktując się z nami i wypełniając znajdujący się na naszych stronach formularz, wyraża zgodę na udostępnienie nam swojego imienia, nazwiska, adresu pocztowego oraz mailowego i pozostałych danych wymaganych w formularzu, które są niezbędne do zrealizowania celu, w którym Użytkownik przesyła do nas formularz. Użytkownik każdorazowo przy wypełnianiu formularza, będzie informowany o szczegółowych celach przetwarzania danych osobowych.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także zgodnie z Polityką prywatności. Żadne z zapisywanych danych nie są przekazywane ani sprzedawane przez Administratora ani Partnera na zewnątrz. Dane, które zapisywane są automatycznie wykorzystujemy wyłącznie do celów podstawowych statystyk internetowych, związanych z odwiedzinami naszej witryny. Dane zapisywane automatycznie mają na celu ułatwienie użytkownikowi korzystanie z naszego serwisu internetowego oraz tworzenie podstawowych statystyk związanych z ruchem na naszej stronie. Dane te nie są wykorzystywane do celów spersonalizowanej reklamy internetowej. Dane, które zapisywane są podczas wypełniania formularza zgłoszenia na konferencję, wykorzystywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz efektywnego przeprowadzenia procesu rejestracji i płatności za konferencję. Dane, które zapisywane są podczas wypełniania formularzy kontaktowych, wykorzystywane są w celu identyfikacji użytkownika i umożliwienia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, za pomocą specjalnie przygotowanych zgód znajdujących się na określonej stronie. Dane osobowe użytkownika zachowujemy tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty i związanych z nią usług. We wszystkich innych przypadkach usuwamy dane osobowe użytkowników z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełniania obowiązków prawnych.

KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM STRON INTERNETOWYCH

Kontakt z odwiedzającym nasze strony internetowy następuje wyłącznie w przypadku wysłania przez użytkownika zapytania lub zgłoszenia udziału, za pośrednictwem znajdujących się na naszych stronach formularzy. Kontakt może również nastąpić w przypadku przesłania użytkownikowi informacji o ofercie handlowej Administratora lub Partnera, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.
ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH
Jedyne dane osobowe w jakich posiadanie jesteśmy w stanie wejść, to dane przesłane nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz formularza zgłoszeniowego. Dane te (m.in. imię, nazwisko, adres korespondencyjny czy adres email) osoba odwiedzająca nasze strony może zmienić w dowolnym momencie, wysyłając nam drogą mailową informację o żądaniu takiej zmiany, podając dane nieaktualne oraz dane nowe. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zgłoszenia się do Administratora w celu udostępnienia jej zgromadzonych danych, jak również przysługuje jej prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW TYPU COOKIES

Wchodząc na naszą stronę internetową, nasz serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika krótki plik tekstowy, zwany „ciasteczkiem”(plik cookie), który możemy stosować w celu poprawy wygody użytkowania naszych stron lub tworzenia podstawowych statystyk o ruchu na naszej stronie. Pliki typu cookie mogą być również wysyłane za pośrednictwem serwerów stron, do których się odwołujemy (np. portale społecznościowe, systemy CMS, itp.), jednak te pozostają poza naszym wpływem. Pliki typu cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych. Zapisywane na komputerze użytkownika pliki typu cookie nie są przez nas nigdzie gromadzone ani przetwarzane. Każdy użytkownik może we własnym zakresie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie we własnej przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeżeli użytkownik nie wyłączy zapisywania plików typu cookie we własnej przeglądarce, oznacza to jego zgodę na ich zapisywanie na komputerze. O zapisywanych przez Quantum plikach typu cookies użytkownik informowany jest w czytelny sposób podczas otwarcia witryny.
STATYSTYKI/ANALIZY
Używamy Google Analytics, by wiedzieć jak użytkownicy korzystają z naszej witryny, jak do niej dotarli i co możemy zrobić, by chętnie do niej wracali. Program Google Analytics jest udostępniany przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Używamy Google Analytics z oferowaną przez Google dodatkową funkcją anonimizacji adresów IP. Adres IP jest przy tym skracany przez Google z reguły już w UE oraz w każdym przypadku zapisywany jedynie w skróconej formie. Nasi użytkownicy mogą nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: href="http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl"
WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE
W naszej ofercie online używamy wtyczek różnych serwisów społecznościowych. Podczas używania takich wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Odnośny dostawca otrzymuje przez to informację, że przeglądarka internetowa użytkownika wyświetliła odpowiednią stronę naszej oferty online, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta u tego dostawcy lub akurat nie jest tam zalogowany. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA). Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek. Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego. Jeśli użytkownik nie chce, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez tę ofertę online i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, nie należy używać odnośnych wtyczek.

BEZPIECZEŃSTWO

Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych. Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Quantum zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, poprzez zmianę i publikację aktualnej wersji niniejszego dokumentu. Na górze dokumentu podana jest data jego ostatniej aktualizacji.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z polityką prywatności, prosimy o kontakt mailowy, przesyłając informację na adres: info@quantum-software.com
SZUKAJ NA STRONIE
ODWIEDŹ NAS NA FB
FAQ

Trendownia adresowana jest do menedżerów i dyrektorów, którzy odpowiedzialni są w firmach za obszar produkcji lub logistyki. Trendownia to również doskonałe miejsce dla wielu członków zarządów, którzy w swoich decyzjach chcą uwzględniać najnowsze trendy w gospodarce. Zamiarem organizatorów jest omówienie najbardziej aktualnych trendów w gronie ekspertów.

Staramy się oddać głos przedstawicielom firm oraz świata nauki, którzy na co dzień sięgają po najnowsze trendy lub sami je wyznaczają. Trendy w produkcji i logistyce, widziane okiem praktykujących ekspertów z danych dziedzin, są więc tematem przewodnim konferencji.

Trendownia to między innymi integracja środowiska menedżerów logistyki i produkcji. Dwa dni wykładów, część ekspozycyjna, uroczysta kolacja, bankiet oraz konkursy, sprzyjają atmosferze nawiązywania nowych kontaktów oraz podtrzymywania starych dobrych przyjaźni.

Trendownia 2022
© Trendownia 2022