Trendownia 2019 - strona główna
Trendy
w sieciach
dostaw
i produkcji

11-12 kwietnia 2019
Hotel Windsor
Jachranka

Rozmawiamy o trendach w logistyce

Łańcuchy dostaw oparte o wartości
Nowe projekty intralogistyczne
Ciemna strona cyfryzacji
Transport elektryczny

Rozmawiamy o trendach w produkcji
Granice automatyzacji produkcji
Ocena źródeł marnotrawstwa
Ewolucja do przemysłu 4.0
Konflikty KPI

TRENDOWNIA
2019
11-12 kwietnia
Hotel Windsor - Jachranka

REJESTRACJA
Trendownia 2019 zakończona.
dni
godz.
min.
sek.
Dziękujemy za udział.

TRENDOWNIA 2019

Trendownia to konferencja poświęcona trendom w sieciach dostaw i produkcji.

Nowe technologie i nowe metody pracy zawsze zmieniały zasady gry w biznesie, pozwalając odnosić ponadprzeciętne sukcesy tym, którzy najlepiej potrafili dostosować się do zmian. Dzisiaj wszystko dzieje się jednak coraz szybciej a ogromna ilość innowacji uniemożliwia poświęcenie każdej z nich należytej uwagi. W gospodarce opartej na ciągłym rozwoju, ilość trendów wyznaczających kierunki naszym firmom będzie zapewne nadal rosnąć. Coraz więcej nowych konsumenckich potrzeb będziemy więc musieć zaspokoić coraz większą ilością nowych technologii projektowania, produkcji, dystrybucji a także wieloma innowacyjnymi metodami pracy oraz zarządzania. Sukces wielu przedsiębiorstw stał się obecnie mocno uzależniony od refleksu i wybitnej szybkości w rozpoznawaniu i adoptowaniu wybranych trendów. Jedną z lepszych możliwości aby być z nowościami na bieżąco, to konferencje poświęcone trendom w danej branży. Trendownia to właśnie takie miejsce. Na naszej konferencji, menedżerowie odpowiedzialni za produkcję, logistykę czy transport w wielu wiodących firmach, poświęcają co roku dwa dni na ocenę i analizę omawianych przez naszych wykładowców projektów. Możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami świata biznesu i świata nauki, którzy na co dzień zajmują się omawianymi innowacjami, daje lepszą okazję do zrozumienia tego, co może nas czekać już jutro. Choć coraz więcej potrafią za nas zrobić zaawansowane technologie, to jeszcze bardzo długo podejmowanie strategicznych decyzji zależeć będzie od bezpośredniej wymiany poglądów między ludźmi. Jeśli podobnie jak my lubisz śledzić drogi do miejsc, w których zadomowili się już pionierzy, to zapraszamy na Trendownię 2019.
W programie 2019 między innymi:

Prof. Dr hab. Wojciech Paprocki – SGH

„Czwarta rewolucja przemysłowa ujawnia, jak bogaty może być świat wirtualny. Upowszechniane wizje i scenariusze transformacji cyfrowej z biegiem lat poddawane są konfrontacji z procesem przemian w świecie realnym. Ważnym elementem świata realnego jest system transportowy, którego fundament tworzy infrastruktura liniowa i punktowa. Dworzec kolejowy we Wrocławiu został zbudowany w latach 1855-57 i do dziś, po wielu remontach, nadal służy. Jego lokalizacja nie uległa zmianie, ale całe miasto wokół się zmieniło i zamiast na obrzeżu, znajduje się obecnie w centrum aglomeracji. Długowieczność i wysoka kapitałochłonność aktywów materialnych w branży TSL powodują, że transformacja cyfrowa w tej branży będzie procesem kreującym znacznie większe wyzwania, niż jest to spotykane w wielu innych obszarach aktywności społeczno-gospodarczej na rynku globalnym, a także na rynkach kontynentalnych i regionalnych”.

Dr Daniel Chudzik – Kilargo

Co nowego w łańcuchu: sklep – produkcja – logistyka. Nowe formaty bezobsługowych sklepów w Polsce, które powstają dzięki nowoczesnym technologiom. Porównanie rynku polskiego z rynkiem USA, na którym istnieje wiele różnych, innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie. Innowacyjne metody kompletacji towarów, nowoczesne systemy do zarządzania i kontroli procesów produkcyjnych, inteligentne okulary oraz rozszerzona rzeczywistość w logistyce produkcji.

Dr Mirosław Tarasiewicz – Explica

Mało kto chce jeszcze być menedżerem. Od pewnego czasu wszyscy chcą być przywódcami. A skoro jest popyt, to i jest podaż. Liczba organizacji, firm szkoleniowych i osób obiecujących, że nauczą nas, jak być przywódcą jest ogromna. I ciągnie rośnie. Jak jest z dotrzymywaniem tych obietnic? Chyba nie najlepiej, skoro przykładami skutecznych przywódców ciągle są Napoleon Bonaparte, George Patton, Winston Churchill i inne postacie historyczne. A jeżeli jako przykład wybitnego przywódcy pojawia się ktoś żyjący współcześnie, najczęściej okazuje się, że niezmiernie trudno zdefiniować (nawet jemu samemu), na czym polega sekret sukcesu.

Paweł Sikora – Procter&Gamble   &   Anna Świątek – studentka UE w Poznaniu

Wielokanałowa dystrybucja dóbr FMCG wymaga doskonale funkcjonującego łańcucha dostaw opakowań. Zespół studentów dokonał kompleksowego przeglądu rynku zaopatrzeniowego w zakresie materiałów opakowaniowych POSM, na który złożyło się rozpoznanie dostępnych technologii produkcji oraz wielokryterialna analiza obecnych i potencjalnych dostawców, a także przeprowadził symulacje procesów magazynowych oraz produkcyjnych poszukując wzrostu efektywności i poprawy ergonomii pracy. Zwieńczeniem prac zespołu było zaproponowanie udoskonaleń obecnie funkcjonującego łańcucha dostaw, które firma planuje wdrożyć.

Konrad Szczukiewicz – ShelfWise

W jaki sposób rozpoznawanie obrazu za pomocą sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pomaga analizować ekspozycję w miejscu sprzedaży oraz automatyzować proces zarządzaniami dostawami.

Patryk Cichewicz – ISL Sp. z o.  o.  &   Bartosz Gryko – absolwent Politechniki Białostockiej

Kompletacja towarów jest jedną z krytycznych czynności w ramach procesu magazynowego, mającą bezpośrednie przełożenie na koszt logistyczny całego przedsiębiorstwa oraz na poziom obsługi klientów. Opracowana przez grupę studentów zaawansowana analiza była nakierowana na porównanie czasowo-kosztowe dwóch sposobów kompletacji towarów ponadgabarytowych – kompletacji pojedynczych zamówień oraz falowej. Sformułowane wnioski i zalecenia zostały podparte profesjonalną, biznesową argumentacją. Co najistotniejsze – badane przedsiębiorstwo zadeklarowało wdrożenie w praktyce.

Artiom Komardin – Sense Monitoring

Budynki z dachami płaskimi codziennie stawiają czoła zmiennym warunkom atmosferycznym. Cyklicznie występujące upały, ulewne deszcze lub opady śniegu powodują przecieki, osłabienie lub przeciążenie konstrukcji. Zniszczony towar lub zatrzymana linia produkcyjna to ogromne straty dla przedsiębiorstw logistycznych i produkcyjnych. Jak zadbać o dach w sposób inteligentny? Jak powiadomić o ryzyku zanim ono wystąpi? Jak optymalizować koszty utrzymania dachu płaskiego? Jak zwiększyć bezpieczeństwo i oszczędzić na ubezpieczeniu nieruchomości?

Dariusz Minda – Ciech S.A.   &   Karolina Salamon – studentka UE w Katowicach

Automatyzacja wyceny kosztów transportu w procesie dystrybucji przyczynia się znacząco do skracania czasu opracowywania oferty oraz kalkulacji cen produktów na bazie dostawy. Zespół studentów opracował rozbudowane, lecz niewymagające specjalistycznego oprogramowania narzędzie, pozwalające na szybkie dokonywanie wycen w oparciu o stałe aktualizowanie cen paliwa, przy w pełni konfigurowalnych parametrach dostaw i w różnych jednostkach. Opracowane narzędzie jest uniwersalne, co powala na jego zastosowanie nie tylko w badanej spółce.

Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak

Ludzki mózg generuje całe spektrum myśli i zachowań, które pochopnie oceniamy jako „szalone” i „nieracjonalne”. Co jednak jeśli owe myśli i wynikające z nich zachowania okażą się przystosowawcze? Czy w poznawczym szaleństwie jest ewolucyjna metoda, rządzona logiką przeżycia i reprodukcji? Wykład zaprezentuje mózgowy system rozumowania, od nieświadomej intuicji do świadomego podejmowania decyzji i pokaże jak „logika” sieci neuronalnych wpływa na dziwne i stereotypowe zachowania, w życiu prywatnym
i w biznesie.

Prof. Dr hab. Piotr Płoszajski – SGH

Czwarta Rewolucja Technologiczna, cechująca się zamazywaniem granic między światem materialnym, cyfrowym i biologicznym, rozwija się w tempie wykładniczym. Poprzednie rewolucje dawały czas na dostosowanie do przynoszonym przez nie zmian na poziomie stylów pracy i życia, relacji społecznych i w ostatecznym rezultacie – wartości. Ta obecna już na ten komfort (jakkolwiek był on względny) nie pozwala. Krzywa uczenia, po etapie kumulowania doświadczeń, dotarła do momentu, kiedy radykalne aplikacje wczorajszych innowacji technologicznych pojawiają się w ciągu ostatnich 2-3 lat lawinowo, w wielu różnych obszarach równocześnie, a i ich potencjalne, długofalowe skutki są trudne do oszacowania. Przykłady: sztuczna inteligencja i robotyzacja, inżynieria genetyczna (CRIPR/Cas9), Internet Rzeczy, profilowanie perswazyjne (polityczne zastosowania trolli sieciowych), czy zaawansowane algorytmy rozpoznawania twarzy. Ludzie i społeczeństwa, odruchowo, próbują sobie z tym radzić „metodą” kameleona („agile”) i Czerwonej Królowej: biegnąc ile sił, żeby się „dostosowywać” – w czasie realnym. Groźnie rośnie popyt na „działanie”, który pozostawia mało czasu na myślenie i z konieczności prowadzi do wybierania gotowych, wczorajszych rozwiązań (najlepsze praktyki, benchmarking, etc). Paradoksalnie jednak, w czasach szybkich zmian, fundamentalne znaczenie ma nie tylko tempo biegu, ale również umiejętność przystawania na chwilę. „Busy is the new stupid”, jak powiedział ostatnio Bill Gates.

NASZ CEL

trendownia-home-page-icon-03

Przybliżamy światowe trendy

Dążymy do zaprezentowania jak największej ilości światowych trendów z dziedziny logistyki oraz produkcji. Staramy się również wzbogacać nasz program o trendy spoza obszaru przedsiębiorczości. Wzmacniają one zdolność interdyscyplinarnego spojrzenia na otoczenie, które cechuje wielu skutecznych menedżerów.

trendownia-home-page-icon-01

Łączymy potrzeby producentów i logistyków

Przybliżamy zagadnienia istotne zarówno dla zarządzających produkcją jak i logistyką. W obradach i debatach uczestniczą menedżerowie firm produkcyjnych oraz logistycznych. Współczesne sieci dostaw to zaawansowana sztuka współpracy wszystkich uczestników. Współpracę tę pomagamy rozwijać.

trendownia-home-page-icon-02

Umożliwiamy skuteczny networking

Trendownia to również integracja środowiska menedżerów logistyki i produkcji. Dwa dni wykładów, debata, część ekspozycyjna, uroczysta kolacja, bankiet oraz konkursy, sprzyjają atmosferze nawiązywania nowych kontaktów. Potwierdzają to Ci, którzy wzięli już udział.

TERMIN 2019

calend-2019
11 - 12 kwietnia 2019
Trendownia 2019 odbędzie się w dniach 11 i 12 kwietnia.
MIEJSCE KONFERENCJI 2019
Miejsce konferencji Trendowania 2019 to hotel Windsor w Jachrance. Windsor**** to luksusowy hotel położony w pięknej okolicy nad Zalewem Zegrzyńskim, zaledwie 30 minut drogi od Warszawy.
windsor-logo-2019
Hotel Windsor
Jachranka 75
05-140 Serock
REZERWACJA INDYWIDUALNA:
tel: +48 22 782 87 87
recepcja@windsorhotel.pl

Dla uczestników konferencji przygotowaliśmy preferencyjne ceny noclegów w dniach 11-12 kwietnia 2019, na hasło TRENDOWNIA.
Hotele alternatywne
Hotel Windsor dysponuje bardzo dużą ilością noclegów. Jednak z powodu faktu, iż wiele osób rezerwuje pokoje jako jednoosobowe, istnieje ryzyko, że dla późno zgłaszających się uczestników, może zabraknąć łóżek. W przypadku konieczności polecamy kilka alternatywnych noclegów w pobliżu.
hotel-warszawianka-2019
****
Hotel Warszawianka
Kilkaset metrów od miejsca konferencji.
hotel-narvil-2019
****
Hotel Narvil
Serock - ok. 10 km od miejsca konferencji.
hotel-pan-tadeusz-2019
***
Hotel Pan Tadeusz
Serock - ok. 10 km od miejsca konferencji.

RELACJA Z TRENDOWNI 2019

Zobacz krótką relację filmową z Trendowni 2019.
W dniach 11-12 kwietnia 2019 roku odbyła się kolejna edycja Trendowni.

Humanoidalny robot Pepper powitał gości i oficjalnie rozpoczął Trendownię 2019. Był to akcent znaczący, ponieważ praktyczne aspekty automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw zdominowały tematykę tegorocznej konferencji, która zgromadziła rekordową liczbę uczestników. W trakcie dwóch dni mogli się oni dowiedzieć, jakie rozwiązania i innowacje stosują u siebie liderzy branży produkcyjnej, magazynowej i transportowej.

Co starali się przekazać autorzy poszczególnych wystąpień?

TRENDOWNIA 2019 W LICZBACH

Główne statystyki Trendowni w roku 2019.
0
Uczestników
0
Firm
0
Wystąpienia
0
Premiera Trendowni

TRENDOWNIA 2019 - STATYSTYKI

Udział firm wg. sektorów

GALERIA ZDJĘĆ 2019

Zobacz relację fotograficzną z edycji 2019.

POLECAJĄ NAS

Miło przeczytać tak miłe recenzje uczestników Trendowni. Przewiń poszczególne komentarze, zobacz za co cenią nas inni i dołącz do grona zadowolonych uczestników kolejnych edycji.

PARTNERZY 2019

Partnerzy Trendowni 2019

Partnerzy strategiczni
Partnerzy
Partnerzy medialni
ORGANIZATORZY
PAKIETY KONFERENCYJNE 2019

Trendownia adresowana jest do osób, które odpowiedzialne są w firmach za obszar produkcji lub logistyki. Zapraszamy członków zarządów jak również dyrektorów i menedżerów. Chcemy aby nasza konferencja była rozpoznawalną i uznaną platformą wymiany poglądów o trendach w sieciach dostaw i produkcji. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny biletów dla uczestników były niezwykle atrakcyjne. Zobacz jak wiele otrzymujesz w pakiecie konferencyjnym i dołącz do nas. W sekcji POLECAJĄ przeczytaj o tym, dlaczego rekomendują nas inni.

Cena dwudniowego pakietu konferencyjnego zależy od ilości rejestrowanych osób z jednej firmy. Drugi, trzeci oraz kolejny rejestrujący się z danej firmy uczestnik, otrzymują rabaty. Od trzeciej zgłoszonej osoby z tej samej firmy, wszyscy kupują bilet w jednej cenie.

pierwsza osoba

z firmy
885   zł
 • udział w dwudniowej konferencji
 • udział w debatach ekspertów
 • networking w części wystawowej
 • udział w pokazach specjalnych
 • przerwy kawowe
 • obiady
 • udział w uroczystym bankiecie
 • udział w konkursach
 • materiały konferencyjne
 • prezentacje z wystąpień (po konferencji)

druga osoba

z firmy
  zł885
745   zł
 • udział w dwudniowej konferencji
 • udział w debatach ekspertów
 • networking w części wystawowej
 • udział w pokazach specjalnych
 • przerwy kawowe
 • obiady
 • udział w uroczystym bankiecie
 • udział w konkursach
 • materiały konferencyjne
 • prezentacje z wystąpień (po konferencji)
Popularny

trzecia i kolejne osoby

z firmy
  zł885
695   zł
 • udział w dwudniowej konferencji
 • udział w debatach ekspertów
 • networking w części wystawowej
 • udział w pokazach specjalnych
 • przerwy kawowe
 • obiady
 • udział w uroczystym bankiecie
 • udział w konkursach
 • materiały konferencyjne
 • prezentacje z wystąpień (po konferencji)
SZUKAJ NA STRONIE
ODWIEDŹ NAS NA FB
FAQ

Trendownia adresowana jest do menedżerów i dyrektorów, którzy odpowiedzialni są w firmach za obszar produkcji lub logistyki. Trendownia to również doskonałe miejsce dla wielu członków zarządów, którzy w swoich decyzjach chcą uwzględniać najnowsze trendy w gospodarce. Zamiarem organizatorów jest omówienie najbardziej aktualnych trendów w gronie ekspertów.

Staramy się oddać głos przedstawicielom firm oraz świata nauki, którzy na co dzień sięgają po najnowsze trendy lub sami je wyznaczają. Trendy w produkcji i logistyce, widziane okiem praktykujących ekspertów z danych dziedzin, są więc tematem przewodnim konferencji.

O wynikach firm decyduje dzisiaj umiejętność  błyskawicznego dotarcia do ważnych informacji oraz szybkość  ich wykorzystania. Choć może się wydawać że internet ułatwia nam to zadanie, w praktyce często bywa inaczej. Nadmiar informacji oraz chroniczny brak czasu, odsuwa w bliżej nieokreśloną przyszłość poszukiwania i selekcję wiedzy, która już jutro może stanowić o naszym istnieniu. Trendownia daje dostęp do skomasowanej porcji wiedzy.

W trakcie 10 edycji Forum Praktyków Logistyki, uczestnicy najbardziej doceniali informacje o bieżących kierunkach rozwoju branży. Postanowiliśmy więc położyć jeszcze większy nacisk na tendencje branżowe. Skoro o trendach rozmawiamy od dawna, a teraz jeszcze intensywniej, nazwaliśmy rzeczy po imieniu. Przy okazji udało nam się sięgnąć po nazwę wyraźnie dopasowaną do profilu konferencji. Po trzech edycjach Trendowni wiemy, że decyzja była słuszna.

To dosyć naturalne połączenie, ponieważ współczesne sieci dostaw to zaawansowana sztuka współpracy wszystkich uczestników. Logistycy, patrząc na tendencje jakie mają miejsce w firmach produkcyjnych, mogą szybciej i efektywniej planować ewentualne zmiany. Producenci, obserwując trendy w logistyce, również mogą myśleć o ewentualnej ewolucji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Trendownia to między innymi integracja środowiska menedżerów logistyki i produkcji. Dwa dni wykładów, część ekspozycyjna, uroczysta kolacja, bankiet oraz konkursy, sprzyjają atmosferze nawiązywania nowych kontaktów oraz podtrzymywania starych dobrych przyjaźni.

© Trendownia 2019