Relacja z Trendowni 2021

Po ubiegłorocznej, hybrydowej formule, Trendownia powróciła w tym roku w swojej tradycyjnej, stacjonarnej postaci. Wydarzenie miało miejsce w hotelu Warszawianka,  w dobrze znanej uczestnikom poprzednich edycji miejscowości Jachranka. Jednym z dominujących tematów wystąpień były rozważania nad średnio i długookresowymi skutkami pandemii covid-19. Konferencję poprowadzili ponownie: Adam Błuś – redaktor naczelny Eurologistics i Marek Jędra – wiceprezes Quantum software.

Trwała zmiana czy jeszcze spekulacje na rynkach surowców i opakowań dla firm produkcyjnych i logistycznych?
Dr Daniel Chudzik - Kilargo

Dr Daniel Chudzik przedstawił uczestnikom obecną sytuację na rynku producentów lodów. Firmy borykają się ze znaczącym wzrostem cen wszystkich potrzebnych im surowców, w tym mleka, cukru, a także opakowań. Ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost cen surowców jest coraz większa konkurencja o nie z państwami azjatyckimi, w tym przede wszystkim Chinami. Nie bez znaczenia jest także relatywnie niska wycena polskiej waluty, która sprawia, że wielu rodzimym producentom mleka bardziej opłaca się eksport. Wzrost cen mleka jest ponadto napędzany przez malejącą liczbę krów mlecznych w Europie. Najnowsze dane wskazują na spadek 3,1% r/r. Dr Daniel Chudzik przewiduje, że przyszły rok przyniesie dalsze wzrosty cen surowców na poziomie 5-15%. Będzie to przekładało się na cenę produktu końcowego i wiązało się z trudnymi negocjacjami, jakie producenci lodów będą musieli podjąć z sieciami handlowymi.

Czy tradycyjne przedsiębiorstwo produkcyjne ma szansę być innowacyjne w dobie czwartej rewolucji przemysłowej?
Katarzyna Rybicka, Marcin Chybiak - Walstead Central Europe
prof. dr hab. Jerzy Duda - Akademia Górniczo-Hutnicza
Daniel Kubek - Politechnika Krakowska

Prelegenci opowiedzieli o wspólnym projekcie realizowanym dla Walstead Central Europe, jednego z liderów branży poligraficznej. Współfinasowany przez Unię Europejską projekt polegał na stworzeniu nowej, cyberfizycznej platformy, pozwalającej podnieść efektywność zakładu produkcyjnego. Dzięki platformie udało się zintegrować dane pochodzące z kilkunastu niezależnych, wcześniej stosowanych systemów informatycznych. Przy tworzeniu nowego rozwiązania wykorzystano m.in. systemy sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej i Internetu Rzeczy, pozwalające skomunikować wiele elementów procesów produkcyjnych i logistycznych. Kolejnym krokiem ma być integracja systemów: ERP, zarządzania produkcją i zarządzania transportem. Uczestnicy konferencji mieli także okazję obejrzeć film, który prezentował jak omówione rozwiązania sprawdzają się w codziennej pracy zakładu firmy Walstead.

Podążając za innowatorami. O trendach zmieniających oblicze rynku.
Zbigniew Smyczyński - P3 Logistic Parks

Zbigniew Smyczyński, Senior Leasing Manager w P3 Logistics Parks, omówił jak zmienia się obraz handlu detalicznego na świecie. Rosnąca rola e-commerce sprawia, że coraz więcej placówek handlowych zamyka się, lub przeistacza w showroom-y, gdzie klienci mogą na żywo obejrzeć towar przed zamówieniem go w sieci. O rosnącej roli handlu internetowego dobitnie świadczą dane finansowe firmy Amazon, której przychód w zeszłym roku przekroczył wartość PKB Norwegii. Prelegent zapoznał uczestników z kilkoma interesującymi innowacjami z obszaru logistyki, w tym z przykładem brytyjskiej firmy Mole Solutions. Przedsiębiorstwo to zajmuje się transportem cargo, wykorzystując do tego nieczynne dla pasażerów linie metra. Za innowacjami podąża również firma P3, czyli czołowy deweloper i zarządca powierzchni magazynowych. Spółka stawia silny akcent na rozwiązania proekologiczne. W swoich magazynach wykorzystuje nowoczesne panele fotowoltaiczne i systemy odzysku wody szarej.

Jak osiągnąć skokowy wzrost rentowności działalności transportowej dzięki efektywnemu planowaniu? – czyli o narzędziach IT, które odpowiednio używane stają się trampoliną dla wzrostu firmy.
Patryk Grzelak - interLAN

Dyrektor zarządzający firmy interLAN przedstawił uczestnikom problematykę optymalizacji planowania tras pojazdów dostawczych. Wskazał ograniczenia na jakie przy planowaniu tras napotykają przedsiębiorstwa: przepisy określające czas pracy kierowców, ograniczenia ruchu na niektórych odcinkach dróg, procedury awizacji czy potrzebę nagłej zmiany planu. Nowoczesne systemy zarządzania transportem dysponują jednak algorytmami, które nie tylko automatycznie uwzględniają ograniczenia w planowaniu tras, ale także zapewniają wysoki stopień optymalizacji transportu. Optymalizacja tras pozawala m.in. ograniczyć ilość pustych przebiegów i zwiększyć wykorzystanie powierzchni ładunkowej. Przyczynia się to do poprawy efektywności transportu, a dodatkowo zmniejsza emisję dwutlenku węgla.

Spełniamy potrzeby Kupującego. Wielkie skutki kliknięcia w „KUP TERAZ”.
Artur Zbroja - Allegro

Head of Carrier Management z firmy Allegro opowiedział o wymaganiach klientów kanału e-commerce. Wychodząc im naprzeciw, firma Allegro stara się umożliwić zakup produktu na swojej platformie jednym „kliknięciem”. Ważnym elementem polityki Allegro jest zapewnienie szerokiego spektrum form odbioru towaru: kurier, paczkomat czy placówka sieci Żabka. Pozwala to każdemu kupującemu na odbiór w wygodny dla niego sposób i o dogodnej porze. Ważnym elementem budowy relacji z klientami jest usługa Allegro Smart. Pozwala ona m.in. na:
   – nielimitowaną liczbę dostaw na maksymalnie 10 adresów na terenie całej Polski,
   – bezpłatne zwroty przesyłek,
   – priorytetową obsługę.
Dzięki swoim działaniom, firmie Allegro udało się osiągnąć jeden z najwyższych w Polsce wskaźników lojalności klientów.

W poszukiwaniu synergii – proces integracji zamówień pośrednich.
Rafał Juraszek - Pratt&Whitney

Kolejny prelegent poświęcił swoje wystąpienie integracji procesów zakupowych czterech niezależnych spółek wchodzących w skład grupy Pratt & Whitney. Efektem rozpoczętej w 2018 roku integracji było stworzenie procedur, skompletowanie zespołu i określenie zakresu prac, które po integracji mają być wykonywane wspólnie. Po przeprowadzeniu integracji prelegent zyskał możliwość zaciągania zobowiązań na wszystkie cztery spółki, co znacznie ułatwia mu prowadzenie negocjacji. W ramach integracji łańcucha dostaw w firmie P&W uwzględniono m.in. takie narzędzia i certyfikaty jak:
   – rozporządzanie REACH
   – green index
   – zarządzanie stratami
   – LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
Skutkiem integracji było utworzenie jednej bazy danych, w której znajdują się informacje o wszystkich zakupach w grupie. Dzięki temu współpraca i zarządzanie dostawcami odbywa się w ramach jednego systemu informatycznego. Integracja umożliwiła większą kontrolę w zakresie zarządzania ryzykiem i pozwoliła uchronić ją przed konsekwencjami przerwania łańcuchów dostaw wywołanego pandemią covid-19.

Inflacja – dżin wypuszczony z butelki czy strachy na lachy?
Mateusz Urban - Oxford Economics

Mateusz Urban, analityk makroekonomiczny Oxford Economics we Frankfurcie poruszył temat inflacji, czyli problem który od wielu miesięcy dotyka zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Prelegent przedstawił czynniki wpływające na wzrost inflacji, a także te, które ją hamują. Do czynników proinflacyjnych zaliczył m.in.:
   – politykę monetarną NBP,
   – niskie bezrobocie i presja płacowa,
   – ceny energii.
Do ustabilizowania inflacji powinny natomiast przyczynić się przewrócenie ciągłości łańcuchów dostaw i proces starzenia się społeczeństwa (mniej osób na rynku pracy). W podsumowaniu stwierdził, że obecnie najbardziej prawdopodobnym wydaje się scenariusz, w którym inflacja w przyszłym roku wyhamuje.

Magazyn hybrydowy. Integracja automatyki w procesie planowania.
Mariusz Przekopowski, Marek Żbikiewicz - Kaufland

Prelegenci opowiedzieli słuchaczom o Centrum Dystrybucyjnym firmy Kaufland w Woli Krzysztoporskiej. Centrum stanowi główne zaplecze magazynowe firmy w Polsce. W jego skład którego wchodzi automatyczny magazyn wysokiego składowania. Metoda składowania sprawia, że ponad 40 tysięcy palet może zmieścić się na powierzchni około 7000 metrów kwadratowych. Zlokalizowany w Centrum Dystrybucyjnym automatyczny sorter palet umożliwia obsługę 1,7 miliona palet rocznie. W skład kompleksu wchodzi także automatyczny magazyn drobnicowy. Systemy automatyki pozwoliły na obniżenie liczby personelu z 900 do 600 osób, przy jednoczesnym, dwukrotnym zwiększeniu ilości towaru.

Inteligentna automatyzacja staje się faktem – roboty autonomiczne w ekosystemie rozwiązań magazynowych firmy Zebra.
Marcin Kalisiak - Zebra

Marcin Kalisiak, Senior Sales Engineer reprezentował w tym roku firmę Zebra Technologies, wieloletniego partnera konferencji Trendownia. Prelegent zapoznał uczestników z wynikami badania branży magazynowej, z którego wynikało, że 80% firm będzie w najbliższych latach inwestować w nowe technologie. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na automatyzację wśród swoich klientów, firma Zebra nawiązała współpracę z Fetch Robotics – amerykańskim start-up’em specjalizującym się w rozwoju technologii wózków autonomicznych. Współpraca obu przedsiębiorstw daje efekt synergii – łączy najnowsze innowacje ze stabilnymi, sprawdzonymi rozwiązaniami i doświadczeniem dużej firmy. Roboty firmy Fetch Robotics można łatwo wdrożyć do pracy w niemal każdym przedsiębiorstwie. Nie wymagają one dodatkowej infrastruktury do poruszania się czy lokalizacji. Wózki pozwalają na transport różnych towarów i zbieranie rozmaitych danych. Prezentację wzbogacił film ilustrujący pracę wózków w realiach magazynu.

Bańki spekulacyjne mózgu – jak je rozpoznać, jak ich unikać i jak im przeciwdziałać?
Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak

Prof. Maciej Błaszak zajął się tym razem problemem tego, jak nasz umysł daje sobie radę z nadmiarem danych, stresem i w jaki sposób potrafi nas oszukiwać. Profesor wskazał, jak bardzo efektywnym narzędziem jest mózg człowieka. Potrafi on wykonać olbrzymią pracę przy nieznacznym wysiłku energetycznym. Mimo tego posiada pewne ograniczenia o których warto pamiętać. Przestrzegł przed pułapką przesadnego perfekcjonizmu. Dążenie do perfekcji wywołuje w nas stres, który silnie obciąża nasz umysł. Długotrwały stres prowadzi do istotnego spadku możliwości intelektualnych człowieka. Profesor podkreślił, że w dzisiejszych czasach cisza i brak bombardowania  umysłu bodźcami jest luksusem. Podał przykład, że jedną z najważniejszych kwestii odróżniających klasy w transporcie lotniczym jest ilość reklam.

Autonomous vehicle level 4 jakiego nie chcemy (skoro level 5 nie będzie).
Prof. dr hab. Wojciech Paprocki - SGH

Tematem wystąpienia rozpoczynającego drugi dzień Trendowni była droga przemysłu motoryzacyjnego w kierunku pełnej autonomii samochodów. Profesor Paprocki wyraził pogląd, że od pojawienia się samojezdnych pojazdów na drogach dzieli nas jeszcze wiele czasu. Możliwe jest także, że nie nastąpi nigdy. Wciąż problemem jest niedopracowana technologia. Obecnie samochody autonomiczne testowane są niemal wyłącznie w specjalnych, sprzyjających warunkach. Nie dają gwarancji, że poradzą sobie z trudnymi sytuacjami na drodze, w tym tymi wywołanymi warunkami atmosferycznymi. Bariery, na jakie napotyka rozwój autonomicznych samochodów nie leżą jednak tylko w technologii. Jest to także kwestia mentalności, o czym świadczy np. zamiłowanie wielu osób do aut tzw. „level 0”, które pełną kontrolę i sprawczość pozostawiają w rękach kierowcy. Drugim problemem jest zapewnienie pracy kierowcom zawodowym. Jest to w skali globu bardzo liczna grupa zawodowa, która często nie posiada kwalifikacji przydatnych w podjęciu innego zajęcia. Rozwój transportu autonomicznego może zatem wywołać bezprecedensowy, światowy problem społeczny.

Back to the future.
Janusz Pieklik - Business Global Consulting

Prelegent naświetlił obecny obraz  wdrożeń koncepcji lean manufacturing i Teorii Ograniczeń. Pomimo że koncepcje te liczą już kilkadziesiąt lat, nadal niewielu przedsiębiorstwom udało się skutecznie wdrożyć. Janusz Pieklik wskazał, że strategię just-in-time powszechnie udało się wdrożyć właściwie wyłącznie w branży motoryzacyjnej. Wskazał, że skoro tak wiele problemów sprawia wdrożenie koncepcji liczących kilkadziesiąt lat, nie należy oczekiwać że inaczej stanie się z ideą Produkcji 4.0. Jako jedną z istotnych barier wdrażania Przemysłu 4.0 mówca wskazał chaos terminologiczny, jaki jest z nim związany. Janusz Pieklik wskazał na zagrożenia i absurdy, do jakich może doprowadzić w odległej przyszłości przesadna wiara w robotyzację: ograniczona rola ludzi, prawa pracownicze i związki zawodowe robotów.

Texas czy Meksyk? Dokąd zmierza europejski rynek transportu drogowego?
Dr Paweł Trębicki - Ikea

Tematem wystąpienia przedstawiciela firmy Ikea był europejski rynek transportu drogowego. Prelegent wskazał, że aktualnie wszyscy jego uczestnicy borykają się z pewnymi problemami. Klienci narzekają na niską dostępność i elastyczność usług, przewoźnicy na rosnące koszty i niską marżę, a kierowcy na czas tracony w oczekiwaniu na dyspozycje oraz operacje załadunku i rozładunku towarów. Dr Paweł Trębicki przedstawił znacznie bardziej optymistyczną, względem swojego przedmówcy (prof. Paprockiego) opinię, dotyczącą przyszłości pojazdów autonomicznych. Według przedstawionych w prezentacji szacunków, technologie autonomiczne mogą obniżyć koszty transportu o 47% do 2030 roku.

Od rozwoju talentów, przez elastyczność dostępu, do unikalnych zasobów – przygotuj się na otwarty rynek pracy.
Donata Hermann-Marciniak - Niezwalniam.pl
Mariusz Gerałtowski – PSML

Donata Hermann-Marciniak wskazała na niedobór pracowników występujący w niemal każdej branży. Odpowiedzią na to wyzwanie może być jedna z regulacji Kodeksu Pracy – możliwość udzielenia bezpłatnego urlopu, podczas którego pracownik może podjąć pracę w innym przedsiębiorstwie. Ten model może okazać się pomocny w wielu sytuacjach, takich jak np. konieczność czasowej redukcji kosztów przez daną firmę, albo notowane przez wiele przedsiębiorstw wahania sezonowe. Mariusz Gerałtowski, prezes Zarządu PSML, nakreślił natomiast sytuację polskiego rynku pracy. Zwrócił uwagę, że dzisiejszych dwudziestolatków jest o 40% mniej niż dzisiejszych czterdziestolatków. W warunkach rosnącego niedoboru siły roboczej bardzo ważne są starania o zwiększenie jakości pracowników. Dlatego też celem organizacji PSML jest koncentrowanie się na maksymalnym wykorzystaniu potencjału kapitału ludzkiego.

Innowacyjne spojrzenie młodego pokolenia na przykładzie business case Dashbord dostawcy dla działu zakupów.
Monika Głębocka –PSML
Magdalena Kocot - PSML - Top Young 100

Monika Głębocka z PSML opowiedziała o programie Top Young 100 zrzeszającym młode talenty z obszaru zarządzania łańcuchami dostaw. 75% zaproponowanych przez nich rozwiązań zostaje ostatecznie wdrożonych w firmach. Organizacja PSML prowadzi też program Junior Top Young, który skierowany jest do nastolatków i ma na celu zachęcić ich do dalszego rozwoju w tej dziedzinie. Magdalena Kocot, koordynatorka programu Top Young 100, przybliżyła zasady działania programu – możliwość uczestnictwa w szkoleniach oraz bezpośredni mentoring. Program pozwala młodym osobom poznać branżę od strony praktycznej, a nie tylko teoretycznej. Prelegentka zaprezentowała jeden z realizowanych w ramach inicjatywy Top Young 100 projektów. Był nim dashboard stworzony na potrzeby działu zakupów. Łączy on w formie tabelarycznej dane pochodzące z wielu źródeł.

Bitwy morskie XXI wieku i zgrzytające łańcuchy dostaw.
Wiktor Lasowy - Sonko

Wiktor Lasowy z firmy Sonko przybliżył uczestnikom obecną sytuację na rynku transportu morskiego. Pandemia koronawirusa wywołała duże zaburzenia w ciągłości dostaw, przyczyniając się też do znaczącego podniesienia cen. Obecna sytuacja jest trudna do zaakceptowania przez klientów, którzy za gorszą jakość i terminowość usług zmuszeni są płacić znacznie większe pieniądze. Prelegent przedstawił uczestnikom tło historyczne rozwoju transportu kontenerowego. Pierwsze kontenery powstały w 1914 roku, ale te współczesne zostały wymyślone dopiero w 1956. Obecnie około 98% wszystkich kontenerów morskich jest produkcji chińskiej. Dla wielu uczestników konferencji zaskoczeniem okazał się fakt, że rocznie około 10 000 kontenerów zostaje zgubionych. Następnie prelegent przedstawił „wąskie gardła” morskich łańcuchów dostaw – szereg cieśnin i kanałów, takich jak cieśniny Bosfor i Dardanele, cieśniny duńskie, Kanał Panamski czy Kanał Sueski. Prognozy na 2022 rok pozostają wrażliwe na rozwój sytuacji pandemicznej; przewidują one kontynuację wyższych cen transportu morskiego i ich zatrzymanie na wyższym poziomie niż przed pandemią. Skoki cenowe dotyczyć będą też różnego rodzaju opłat i kar nakładanych przez porty i armatorów, mogą wzrosnąć również ceny kontenerów.

Re-start: predykcje na nowy porządek.
Prof. dr hab. Piotr Płoszajski – SGH

Profesor rozpoczął swoje wystąpienie od tezy, że aktualna sytuacja to w istocie pierwszy prawdziwie globalny kryzys – dotyczący wszystkich państw, instytucji i ludzi na świecie. Prof. Płoszajski uważa, że to nie tyle pandemia wywołała kryzys, co obnażyła słabości aktualnego porządku świata. Wskazał, że jeszcze przed pandemią otrzymywaliśmy wiele sygnałów ostrzegawczych: rósł Globalny Indeks Niepewności, Indeks Ryzyka Geopolitycznego, liczba cyberataków i klęsk żywiołowych. Prof. Płoszajski zastanawiał się, czy cywilizacja jest w stanie poradzić sobie z obecną złożonością świata. Czy aby mu sprostać, będziemy musieli stworzyć jakąś nową, lepszą inteligencję. Profesor wskazał możliwości, jakie przynoszą nam obecnie istniejące algorytmy sztucznej inteligencji, ale unaocznił też ich wady. Obecnie istniejące technologie uczenia maszynowego wymagają ogromnych zbiorów danych, a same procesy uczenia nie są przejrzyste nawet dla ich twórców.

Debaty
Ekologia w magazynach i obiektach produkcyjnych.

Pierwsza z nich dotyczyła problemu ekologii w magazynach i obiektach produkcyjnych. Wzięli w niej udział: Maciej Krawiecki z firmy 7R, Katarzyna Ostojska z Raben Logistics Polska, Zbigniew Smyczyński z P3 Logistic Parks, Piotr Wąs z firmy SpaceFactory oraz Michał Zięba, przedstawiciel HANTON Szalc Zięba & Partnerzy.

Maciej Krawiecki - 7R
Katarzyna Ostojska - Raben Logistics
Zbigniew Smyczyński - P3 Logistic Parks
Piotr Wąs – SpaceFactory
Michał Zięba - HANTON Szalc Zięba & Partnerzy
Cyfrowo wykluczeni w transporcie (na własne życzenie?).

Druga debata skupiała się wokół cyfrowego wykluczenia w transporcie, a nad zagadnieniem dyskutowali:

Tomasz Hatala - Quantum software
Dariusz Słowiakowski - LTP Logistyka
Jacek Tarkowski - Trans.eu Group
dr Paweł Trębicki - Ikea

Bankiet

Na koniec warto odnotować, że po roku przerwy do programu Trendowni powrócił bankiet. Spotkanie, podobnie jak w przeszłości było znakomitą okazją do nawiązywania nowych kontaktów w mniej formalnej atmosferze.

Wszystkim kilkuset uczestnikom bardzo dziękujemy za udział.

Relację przygotował:    Marek Wiązowski

PARTNERZY 2021

Partnerzy Trendowni 2021

Partnerzy strategiczni
Partnerzy
Partnerzy mediowi
ORGANIZATORZY
SZUKAJ NA STRONIE
ODWIEDŹ NAS NA FB
FAQ

Trendownia adresowana jest do menedżerów i dyrektorów, którzy odpowiedzialni są w firmach za obszar produkcji lub logistyki. Trendownia to również doskonałe miejsce dla wielu członków zarządów, którzy w swoich decyzjach chcą uwzględniać najnowsze trendy w gospodarce. Zamiarem organizatorów jest omówienie najbardziej aktualnych trendów w gronie ekspertów.

Staramy się oddać głos przedstawicielom firm oraz świata nauki, którzy na co dzień sięgają po najnowsze trendy lub sami je wyznaczają. Trendy w produkcji i logistyce, widziane okiem praktykujących ekspertów z danych dziedzin, są więc tematem przewodnim konferencji.

Trendownia to między innymi integracja środowiska menedżerów logistyki i produkcji. Dwa dni wykładów, część ekspozycyjna, uroczysta kolacja, bankiet oraz konkursy, sprzyjają atmosferze nawiązywania nowych kontaktów oraz podtrzymywania starych dobrych przyjaźni.

Trendownia 2021 logo
© Trendownia 2021

trendownia-chudzik-daniel-400
Dr Daniel Chudzik
Kilargo
Członek Zarządu

Członek zarządu, dyrektor operacyjny Kilargo Sp. z o.o., prezes zarządu Kilargo GmbH, absolwent Programu Executive MBA na Uniwersytecie Łódzkim, doktor nauk ekonomicznych. Doświadczenie zawodowe w branży logistycznej zdobywał od 1998 roku, pracując w Tesco Polska Sp. z o.o. zarówno w placówkach sprzedażowych, jak i centrali firmy. Był bezpośrednio odpowiedzialny za otwarcie pierwszego w Polsce magazynu centralnego art. mrożonych dla sieci handlowej super i hipermarketów. Od 2003 roku, przez okres ponad czterech lat, był odpowiedzialny za prowadzenie magazynu centralnego artykułów mrożonych dla sieci handlowej Tesco Polska Sp. z o.o., Geant Polska Sp. z o.o. oraz Real Sp. z o.o., jako menedżer logistyki w McLane Polska Sp. z o.o. Następnie na stanowisku dyrektora operacyjnego w Yarden Polska Sp. z o.o. / Rauch GmbH odpowiedzialny za operacje logistyczne i produkcję. Od września 2008 roku związany z firmą Kilargo Sp. z o.o., gdzie jest odpowiedzialny za kierowanie departamentem operacyjnym.

Katarzyna Rybicka
Walstead Central Europe
WICEprezes Zarządu

Wiceprezes odpowiedzialna za dostarczanie usług i rozwiązań, w tym R&D. Przez lata pełniła kierownicze role w produkcji, dystrybucji i sektorze finansowym, jako Kierownik ds. Strategii, Innowacji i Projektów. Zaangażowana w największe projekty związane z transformacją sektora finansowego w Polsce, a także doświadczona w branży FMCG. Zwyciężczyni Nagrody Innowacji Sprzedaży w  2013 roku w Polish National Sales Awards contest.

Prof. AGH dr hab. inż. Jerzy Duda
Akademia Górniczo-Hutnicza
Katedra Informatyki Stosowanej

Profesor w Katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wykonawca wielu projektów z zakresu informatyki i zarządzania produkcją, w tym finansowanych przez Unię Europejską. Obecnie kierownik zespołu naukowo-badawczego w projekcie POIR dla Walstead Central Europe. Autor dwóch zgłoszeń patentowych oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania produkcją, optymalizacji, sztucznej inteligencji i zastosowań informatyki w przemyśle. Członek IEEE Computational Intelligence Society oraz EU/ME The Metaheuristics Community.

Marcin Chybiak
Marcin Chybiak
Dyrektor Logistyki i Dystrybucji
WALSTEAD CENTRAL EUROPE

Absolwent Politechniki Krakowskiej (Transport i Logistyka) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie (Psychologia w biznesie). Menager logistyki z kilkunastoletnim doświadczeniem na różnych stanowiskach w branży TSL. Od kilku lat wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.  Pracując u czołowych operatorów logistycznych odpowiadał między innymi za operacje, sprzedaż oraz kontroling jakościowy i finansowy. Obecnie Dyrektor ds. logistyki i dystrybucji w firmie Walstead Central Europe.

Daniel Kubek
Politechnika Krakowska
Katedra Systemów Transportowych

Adiunkt w Katedrze Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej. Główny obszar badań to modelowanie i symulacja systemów transportowo-logistycznych z uwzględnieniem technik optymalizacyjnych. Autor kilkunastu publikacji z zakresu wykorzystania optymalizacji w transporcie i logistyce. Wykonawca projektów finansowanych w ramach POIR. Obecnie realizuje projekt dotyczący stworzenia cyber-fizycznej platformy logistycznej w firmie poligraficznej, której jest współpomysłodawcą.

Zbigniew Smyczyński
P3 Logistic Parks
Senior Leasing Manager

Zbigniew Smyczyński ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Nim dołączył do P3,  pracował w firmie Prologis jako Leasing Manager, a wcześniej także w agencji doradczej CBRE, gdzie zajmował stanowisko Property Negotiator. Jest absolwentem kierunku Bankowość, Ubezpieczenia oraz Rynki Kapitałowe, na którym uzyskał tytuł magistra. Posiada także licencję zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz międzynarodowy tytuł CCIM (Dyplomowanego Specjalisty Inwestycji Komercyjnych na Rynku Nieruchomości).

Patryk Grzelak
InterLAN

Patryk od ponad 15 lat związany jest z firmą InterLAN, która dostarcza wyspecjalizowane rozwiązania IT dla branży transportowo-spedycyjnej i logistycznej. W interLAN pełni funkcję dyrektora zarządzającego oraz realizuje działania związane z projektowaniem i rozwojem systemu SPEED. W swojej pracy ceni różnorodność podejmowanych zagadnień i możliwość ciągłego rozwoju.

Artur Zbroja
Allegro.pl
Dyrektor Projektów Logistycznych
Rafał Juraszek
European Supply Chain Office
PRATT & WHITNEY

Procurement Director

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania – specjalność Logistyka. W ciągu 17 letniej kariery w  Pratt & Witney Kalisz, uzyskał wysokiej klasy specjalizację w  kreowaniu  strategii  w    zakresie  zakupów  i  logistyki. Wdrożył globalne projekty w obszarze General Procurement ukierunkowane na redukcję kosztów oraz usprawniania procesów. Bierze udział w projektach naukowych i konsultingowych w procesie benchmarkingu międzynarodowej korporacji  UTC obejmującej zarządzanie systemami logistycznymi. Bogate doświadczenia zdobywał na stanowiskach kierowniczych oraz dyrektorskich. Uczestniczył w projektach logistycznych w zakresie logistyki redukcji odpadów. Pasjonuje się zarządzaniem łańcuchem dostaw specjalizując się w innowacyjnym rozwiązywaniu problematyki z obszaru zakupów, logistyki,  wdrażania systemów informacyjnych, projektowania magazynów, przepływów i controlingu.

Mateusz Urban
Mateusz Urban
Analityk Makroekonomiczny
Oxford Economics

Mateusz Urban – ekonomista, absolwent University of Nottingham i Duke University na kierunku ekonomii politycznej, zwycięzca VII edycji Konkursu Młody Ekonomista (2018) i zdobywca drugiej nagrody w międzynarodowym ekonomicznym konkursie im. Verona Smitha (2019). Obecnie pracuje jako analityk makroekonomiczny Oxford Economics we Frankfurcie, w przeszłości zdobywał doświadczenie w bankach i instytucjach badawczych w Londynie i Warszawie. Stale współpracuje z Dobrym Radiem, gdzie uczestniczy w przygotowaniu audycji gospodarczych. Prowadzi również działalność publicystyczną (jego komentarze były publikowane m.in. w “Rzeczpospolitej”) i edukacyjną w zakresie ekonomii.

Mariusz Przekopowski
Kaufland
Dyrektor Działu Operacyjnego w Centrum Dystrybucyjne Kaufland Wola Krzysztoporska

W Centrum Dystrybucyjnym Kaufland w Woli Krzysztoporskiej zatrudniony od 2007 r. na stanowisku Dyrektora Działu Operacyjnego odpowiedzialnego za  obszar artykułów niechłodzonych. W swojej dotychczasowej karierze w firmie Kaufland uczestniczył aktywnie w projektach  konsolidacji oraz automatyzacji powierzchni magazynowych. Pragmatyk z bogatym doświadczeniem w dziedzinie zarządzania dużymi zespołami pracowników (aktualne zatrudnienie w podległym dziale przekracza 300 osób).  

Marek Żbikiewicz
Kaufland
Dyrektor Działu Systemów Automatycznych - Centrum Dystrybucyjne Kaufland Wola Krzysztoporska

Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. W branży szeroko pojętej automatyki przemysłowej od ponad 20 lat (m.in. Satchwell Control Systems, Invensys Building Systems, Distech Controls). W Centrum Dystrybucyjnym Kaufland w Woli Krzysztoporskiej od 11 lat. Do lipca 2021 jako Dyrektor Działu Technicznego odpowiedzialny za cztery obszary: Technika Magazynowa (instalacje magazynowe), Warsztat Wózków Widłowych (flota ok. 2200 wózków), Instalacje Automatyczne (HRL, AKL, PPA oraz TiKo – aktualnie w trakcie testów) oraz Utrzymanie Czystości na terenie CD. Od lipca 2021 – Dyrektor Działu Systemów Automatycznych. Prywatnie – muzykujący pasjonat turystyki motocyklowej.

Marcin Kalisiak
ZEBRA TECHNOLOGIES
Senior Sales Engineer

Inżynier Sprzedaży w Zebra Technologies. Wspiera klientów z obszarów Transportu i Logistyki oraz sektora publicznego w planowaniu i wdrażaniu inwestycji w nowoczesne mobilne technologie, zwiększające efektywność i produktywność działań i procesów biznesowych. Dostarcza praktycznej wiedzy o portfolio produktów i rozwiązań partnerom biznesowym firmy Zebra Technologies.

trendownia-blaszak-maciej-400
Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak
UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA
INSTYTUT FILOZOFII

Profesor  UAM dr hab. Maciej Błaszak.  Kognitywista. Z wykształcenia biolog i filozof, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania: zastosowania kognitywistyki i psychologii poznawczej w badaniach zachowań rynkowych. Prowadzi szkolenia dla policjantów i wyższej kadry menedżerskiej.

trendownia-paprocki-wojciech-400
Prof. dr hab. Wojciech Paprocki
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
INSTYTUT INFRASTRUKTURY, TRANSPORTU I MOBILNOŚCI

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki – profesor nauk ekonomicznych,  od 1979 r. pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania badawcze dotyczą funkcjonowania podmiotów reprezentujących stronę popytową oraz podażową na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, barier i skutków implementacji technologii cyfrowych. Był aktywnym top-managerem w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą. Jest cenionym wykładowcą akademickim i doradcą biznesowym.

Janusz Pieklik
Business Global Consulting
Dyrektor Consultingu

Dyrektor Consultingu w Business Global Consulting. Jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów w kraju, specjalizujący się w Lean Manufacturing, Teorii Ograniczeń i systemach informatycznych klasy ERP. Poprowadził do sukcesu ponad 300 projektów w kraju jak i zagranicą.

Inspirujący trener, transferujący wiedzę na najwyższym światowym poziomie. Zarażający pasją zarządzania i światem innowacji. Autor licznych artykułów dotyczących systemów klasy ERP, zarządzania produkcją, Kaizen, Lean Manufacturing, i Lean Logistics. Światowy pionier w podejściu zwinnych do projektów ERP, opracował autorską metodykę zarządzania projektami bazująca na podejściu zwinnym SCRUM for ERP, oraz koncepcję systemów inteligentnych IQ ERP. Projekty z jego udziałem otrzymały najwyższe krajowe wyróżnienia np. Lider Informatyki.

Wraz z rozwojem koncepcji Przemysł 4.0, w coraz szerszym stopniu wykorzystuje swoje doświadczenia do wspierania firm produkcyjnych w procesach cyfrowej transformacji. Pokazuje cienie i blaski Czwartej Rewolucji Przemysłowej i wskazuje drogę do optymalnego wykorzystania możliwości, jakie daje Przemysł 4.0.

Dr Paweł Trębicki
IKEA
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER AMERIKAS CATEGORY LAND

Business development manager Amerikas Category Land w Ikea. Poprzednio przez ponad 10 lat, dyrektor generalny Raben Transport oraz członek zarządu Grupy Raben. Ukończył Handel Zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej oraz uzyskał na tej uczelni tytuł doktora nauk społecznych. Tematem jego rozprawy doktorskiej jest „Wpływ technologii Informatyczno-telekomunikacyjnych i nowych modeli biznesowych na produktywność międzynarodowego przewoźnika drogowego”. Posiada również tytuł MBA, który zdobył na ESCP Business School w Berlinie. Ponad 20-letnią karierę zawodową związał w całości z logistyką, pełniąc różne funkcje zarówno po stronie operatora, jak i Klienta. Często występuje jako prelegent na konferencjach logistycznych. Jest autorem licznych artykułów dotyczących branży TSL. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki. Jest współzałożycielem Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska „TLP” i przez 6 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. W 2019 r. uhonorowany odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

Donata Hermann-Marciniak
Lider Kampanii Niezwalniam.pl
Ekspert ds. prawa pracy

Partner PSML. Ekspert ds. prawa pracy, autorka książek oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Autorka bloga, vloga oraz programu telewizyjnego „Kadry w pigułce”. Z sukcesem przekazuje swoją praktyczną wiedzę uczestnikom szkoleń z zakresu prawa pracy. W zawodzie pracuje od 15 lat, wciąż zdobywając bogate doświadczenie w dziedzinie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory pracowała w różnych przedsiębiorstwach i organizacjach, zatrudniających od kilku do ponad tysiąca pracowników, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, w kraju oraz za granicą. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Mariusz Gerałtowski
Prezes Zarządu PSML

Lider funkcji i organizacji, pasjonat rozwijania talentów i zespołów. Absolwent MBA z ponad 25 letnim doświadczeniem w korporacjach (P&G, Pepsico, GSK, Novartis, Fujitsu). Przez 8 lat pracował w Szwajcarii, kierując funkcją na poziomie regionu (Emerging Growth Markets, Europe) oraz globalnym. Realizował transformacyjne programy dla funkcji zakupowych, buduje i realizuje strategie dla organizacji i przedsięwzięć. Ma głęboką wiarę w kapitał ludzki i aspirację budowania z Polski centrum kompetencji łańcucha dostaw na skalę Europy. Jako prezes zarządu PSML zainicjował między innymi programy angażujące środowisko biznesowe w procesy edukacyjne czy działania na rzecz zmniejszania niepewności przy równoczesnym podnoszeniu elastyczności na runku pracy.

Monika Głębocka
PSML

Zawodowo związana z Polish Supply Management Leaders gdzie pełni funkcję lidera projektów talentowych dedykowanych dla najlepszych studentów kierunków związanych z łańcuchem dostaw. Z wielką pasją realizuje wyzwanie utworzenia pomostu pomiędzy uczelniami, studentami a realnym biznesem tak aby utalentowani młodzi ludzie mogli efektywnie wejść w karierę zawodową. Jedna z twórców badań i raportu na temat potrzeb Milenialsów wchodzących na rynek pracy, skupiona na analizie luki kompetencyjnej występującej u przyszłej kadry menedżerskiej. Absolwentka kierunków ekonomia i logistyka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Magdalena Kocot
PSML - Top Young 100

Studentka studiów inżynierskich na kierunku logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Aktywnie działa w Kole Naukowym Logistyki DIALOG współtworząc wiele inicjatyw obejmujących tematykę łańcucha dostaw. Współautorka analizy rynku w publikacji WidlakList 2021. Koordynator Biura Projektu programu Top Young 100, organizowanego przez PSML – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów.  Chętnie angażuje się w projekty międzynarodowe takie jak Caretakers of the Environment International. Wolny czas poświęca na wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną. Pasjonuje się dalekimi podróżami, w szczególności w kierunku wschodnim.

Wiktor Lasowy
Wiktor Lasowy
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. ZAKUPÓW RYŻU
SONKO

Manager logistyki z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem na różnych stanowiskach w branży budowlanej, odzieżowej i FMCG. Doświadczenie zawodowe w handlu zagranicznym i w branży logistycznej zdobywał od 1992 roku, na różnych stanowiskach kierowniczych jako osoba zarządzająca procesami i transportem międzynarodowym. Wprowadzał innowacyjne, a przy okazji zwinne łańcuchy dostaw dla swoich klientów. Ekspert z branży logistycznej, jak i nietypowej, bardzo wąskiej branży ryżowej. Doświadczenie zawodowe Wiktora obejmuje m.in: realizacje dużych projektów dostaw do znanych sieci sprzedażowych w Europie, poszukiwanie najlepszych rozwiązań w łańcuchu dostaw z Azji i Europy, usprawnienie procesów operacyjnych, redukcja czasu i oszczędność powstających kosztów. Nie lubi za dużo zmian, ale one uwielbiają jego, przez to wie o nich wiele i są dla niego pewnością codzienności. Prywatnie dumny ojciec trójki dzieci, pasjonat podróżowania, biegania na nartach i morsowania.

trendownia-ploszajski-piotr-400
Prof. dr hab. Piotr Płoszajski
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
KATEDRA TEORII ZARZĄDZANIA

Profesor i kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Założyciel i przewodniczący Rady Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania w SGH. Nagrodzony Nagrodą I Stopnia za Osiągnięcia Organizacyjne przez Rektora SGH w r. 2007. Autor ponad 200 publikacji, w tym kilku książek. Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych, m.in.: Samsung, HP, PZU SA, PKO SA, BreBank, Millenium Bank, Kredyt Bank, Orlen, Lotos, MCX, MasterCard, Mars, Masterfood, Microsoft, UNIBEP, TP SA, Orange, Sybase, Wolters Kluwer, Eureko, P&G, McKinsey, Polbank, Fortis Bank, Expander, Three Mousquetaires, PWPW, Kompania Piwowarska, PGF, ING, Era, Lafarge i innych.

Maciej Krawiecki
7R

Jako Head of Leasing w 7R, Maciej stoi na czele departamentu odpowiedzialnego za działania związane z wynajmem powierzchni przemysłowych i magazynowych w parkach logistycznych oraz magazynach miejskich 7R City Flex Last Mile Logistics w całej Polsce. Specjalnie wyodrębniony w zespole Macieja dział BTS koncentruje się na dostarczaniu elastycznych rozwiązań, które powstają w odpowiedzi na specyficzne wyzwania klientów z różnych branż. Pod przewodnictwem Macieja deweloper 7R wynajął w ubiegłym roku około 300 000 mkw. powierzchni w ramach 43 zawartych umów, co stanowi 45-procentowy wzrost rok do roku. Według danych JLL podsumowujących rok 2019, firma znalazła się na drugim miejscu w Polsce (osiągając 11-procentowy udział w rynku) pod względem wynajętej powierzchni magazynowej netto. Z rynkiem nieruchomości komercyjnych związany od 2008 roku. Do 7R dołączył w 2018 roku jako Leasing Director, a od grudnia 2019 pełni funkcję Head of Leasing. Wcześniej pracował jako Senior Developmment Manager w Cushman & Wakefield oraz Panattoni Europe, gdzie odpowiadał za komercjalizację parków logistycznych na terenie całego kraju. Absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Wyczynowo trenował piłkę ręczną w barwach Warszawianki, KPR Legionowo i AZS AWF Warszawa.

Katarzyna Ostojska
Menedżer ds. Marketingu

Raben Logistics Polska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na początku kariery związana z branżą budowlaną i konstrukcjami stalowymi. Po kilku latach postanowiła sprawdzić co dzieje się w halach, które stawiała jej firma i zmieniła branżę na logistyczną. Od zawsze związana z marketingiem, usługami i B2B, a od kilku lat także ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Od 2016 roku odpowiedzialna za planowanie i realizację zrównoważonej strategii marketingowej w Raben Logistics Polska, największej ze spółek Grupy Raben- jednocześnie koordynując działania CSR tej firmy. Jej misją jest uświadamianie wszystkim, że ludzi dookoła należy traktować w taki sposób, w jaki sami chcemy być traktowani.

Piotr Wąs
SpaceFactory Holding
Dyrektor Zarządzający

Ekspert rynku nieruchomości komercyjnych z 20-letnim  doświadczeniem zawodowym, zdobytym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie zawodowe Piotra obejmuje m.in.: szereg projektów doradczych świadczonych na rzecz użytkowników nieruchomości i inwestorów korporacyjnych, tworzenie i realizację biznesplanów, wynajem nieruchomości komercyjnych, analizy zyskowności inwestycji, realizacje inwestycji nieruchomościowych, opiniowanie projektów inwestycyjnych, pozyskiwanie terenów inwestycyjnych, zarządzanie projektami, aktywami i przedsiębiorstwami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Piotr przyczynił się do realizacji projektów nieruchomościowych o łącznej powierzchni użytkowej budynków wynoszącej ponad 1,5 mln m2Przed SpaceFactory zajmował stanowiska: Leasing and Development Director (Poland) w P3 Logistic Parks, CEE Leasing Director i Członek Zarządu w licznych spółkach celowych Parkridge CEE, Leasing Manager w ProLogis, Leasing Director na Europę Środkową w Parkridge CE Developments i Senior Property Consultant w DTZ. Ukończył Stosunki Międzynarodowe (Specjalizacja Ekonomiczna) na Uniwersytecie Warszawskim, posiada tytuły: MRICS (nadany przez Royal Institution of Chartered Surveyors, UK) oraz CCIM (nadany przez CCIM Institute, USA).

Michał Zięba
Partner Zarządzający

HANTON Szalc Zięba & Partnerzy

Partner zarządzający w kancelarii prawnej HANTON Szalc Zięba & Partnerzy. Radca prawny po ukończonej aplikacji radcowskiej w OIRP Warszawa.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej sektora transportu i logistyki, infrastruktury, budownictwa. Jego doświadczenie obejmuje również obszar ubezpieczeń i likwidacji szkód w transporcie drogowym i kolejowym. Doradza przedsiębiorstwom intermodalnym oraz spedytorom w rozwiązywaniu kluczowych problemów na styku prawa i biznesu.  Doktorant na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej w obszarze interoperacyjności systemu kolei i zarządzania ryzykiem. Prelegent w licznych konferencjach branżowych oraz wykładowca na uczelniach wyższych. Reprezentował Polskę w strukturach Rady Zarządzającej Agencji Kolejowej UE, NSA Network oraz jako ekspert Komisji Europejskiej doradzając Ministerstwu Transportu Ukrainy.

Tomasz Hatala
Prezes Zarządu

Quantum software

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Informatyka, specjalizacja Sztuczna inteligencja. Współzałożyciel i prezes zarządu Quantum software S. A., spółki specjalizującej się w narzędziach informatycznych wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw. Jako menadżer zdobywał doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami w wielu spółkach, w tym zagranicznych, a jako informatyk jest współtwórcą koncepcji funkcjonalnych stosowanych w oprogramowaniu oferowanym przez Quantum.

Dariusz Słowiakowski
Dyrektor Działu Marketingu i Sprzedaży

LTP Logistyka

Dariusz Słowiakowski, Dyrektor Działu Marketingu i Sprzedaży LTP Logistyka sp. z o.o.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.  Od czasu studiów związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz relacjami między ludźmi. Czynny sportowo. Negocjator. Pasjonat sportu i logistyki. Od 2015 roku związany z firmą LTP logistyka. Odpowiedzialny m.in. za nowe kontrakty, oraz nadzór nad ich prawidłowym przebiegiem.  Codziennie blisko planistów, spedytorów, kierowców. Praktyk.

Jacek Tarkowski
Sales Leader (VP Sales)

Trans.eu Group

Experienced executive with 25+ years of practices in general management, restructuring business process and transformation of companies’ assets, value creation for shareholders, bottlenecks reduction, investment, private equity, logistics, change management and sales.

Specialties: General Management, P&L, supply chain, change management, logistics, cost cutting/reduction, optimisation, export&import operations, M&A, interim management, purchasing, finance management, telematic, currency trading, sales, software, big data, digitalization, SaaS, seed support, project management.