NA SCENIE TRENDOWNI 2020
Wykładowcy, paneliści i moderatorzy Trendowni 2020:
Prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
IITiM
Dr Aleksandra Kardaś
"Nauka o klimacie"
Dr Aneta Pluta-Zaremba
Szkoła Główna Handlowa
Katedra Logistyki
Ewelina Drożdż
VMP Group
E-Commerce Manager
Jolanta Gałązka
Tubądzin Management Group
DYREKTOR LOGISTYKI
Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak
UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA
INSTYTUT FILOZOFII
Prof. dr hab. Wojciech Paprocki
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
IITiM
Prof. dr hab. Piotr Płoszajski
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
KATEDRA TEORII ZARZĄDZANIA
Adam Błuś
EUROLOGISTICS
WYDAWCA
Maciej Brzozowski
HAFEN HAMBURG MARKETING E.V.
DYREKTOR
Grzegorz Cupta
Geberit Produkcja
Dyrektor Dystrybucji CEE
Peter Duwel
XTL Consulting (EX Amazon)
Founder and Owner
Joanna Florek
Studentka LOGISTYKI MIĘDZYNARODOWEJ - UE KRAKÓW
Sylwia Grzymała
Studentka Logistyki
Politechnika Białostocka
Marek Jędra
Quantum software
Wiceprezes Zarządu
Marcin Kalisiak
ZEBRA TECHNOLOGIES
SENIOR SALES ENGINEER
Mariusz Kuczek
EKSPERT W DZIEDZINIE PRZEWOZÓW LOTNICZYCH CARGO
Kamil Mazur
Coca-Cola
Load Supervisor
Janusz Pieklik
Business Global Consulting
Dyrektor Consultingu
Anna Skurzyńska
Studentka Logistyki - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Zbigniew Smyczyński
P3 Logistic Parks
Senior Leasing Manager
Magdalena Szaton
Studentka Logistyki - Wyższa Szkoła BAnkowa we Wrocławiu
Szymon Szymkowiak
SMART PROJECT
KIEROWNIK PROJEKTÓW
Paweł Ślusarek
Coca-Cola
Warehouse Manager
Piotr Świętek
Delivry
CEO, Prezes ZarządU
Robert Toroń
Coca-Cola
Szef Procesów Magazynowych
Grzegorz Włodarczyk
Coca-Cola HBC
Warehouse Support Supervisor
Tomasz Woźniak
ORIFLAME
Global T&D Sr. Manager G.O.
SZUKAJ NA STRONIE
ODWIEDŹ NAS NA FB
FAQ

Trendownia adresowana jest do menedżerów i dyrektorów, którzy odpowiedzialni są w firmach za obszar produkcji lub logistyki. Trendownia to również doskonałe miejsce dla wielu członków zarządów, którzy w swoich decyzjach chcą uwzględniać najnowsze trendy w gospodarce. Zamiarem organizatorów jest omówienie najbardziej aktualnych trendów w gronie ekspertów.

Staramy się oddać głos przedstawicielom firm oraz świata nauki, którzy na co dzień sięgają po najnowsze trendy lub sami je wyznaczają. Trendy w produkcji i logistyce, widziane okiem praktykujących ekspertów z danych dziedzin, są więc tematem przewodnim konferencji.

Trendownia to między innymi integracja środowiska menedżerów logistyki i produkcji. Dwa dni wykładów, część ekspozycyjna, uroczysta kolacja, bankiet oraz konkursy, sprzyjają atmosferze nawiązywania nowych kontaktów oraz podtrzymywania starych dobrych przyjaźni.

Trendownia 2020 logo
© Trendownia 2020
Prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności

Profesor nadzwyczajna w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH. Niezależna ekspertka Komisji Europejskiej, JPI Urban Europe, The Austrian Research Promotion Agency (FFG), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Współredaktorka monografii  pt. Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych (2015). Jest członkinią kapituły konkursu „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji” organizowanego przez Eurologistics. Interesuje się przyszłością rozwoju systemów gospodarczych, transportowych i logistycznych. Specjalizuje się w analizie rynków i konkurencji na potrzeby strategicznego wywiadu biznesowego.

Dr Aleksandra Kardaś
Dr Aleksandra Kardaś
"Nauka o klimacie"

Fizyczka atmosfery i popularyzatorka nauki. Jest autorką popularno-naukowej „Książki o wodzie” oraz współautorką podręcznika „Nauka o klimacie”. Współredaguje stronę Naukaoklimacie.pl i od wielu lat dzieli się wiedzą na temat meteorologii i klimatu w ramach wykładów, kursów internetowych i festiwali nauki. Pełni rolę ekspertki do spraw zmiany klimatu w projektach i kampaniach społecznych.

Aneta Pluta-Zaremba
Dr Aneta Pluta-Zaremba
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
Katedra Logistyki

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Logistyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest wykładowcą na studiach magisterskich i podyplomowych, prowadzi szkolenia dla biznesu. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem modeli biznesowych i strategii łańcuchów dostaw w obliczu niepewności i nieprzewidywalnych zdarzeń oraz zarządzania popytem w gospodarce cyfrowej. Od wielu lat zajmuje się e-commerce, zwłaszcza organizacją nowoczesnych systemów dystrybucji i zwrotów, transformacją cyfrową przedsiębiorstw e-commerce oraz dystrybucją towarów w miastach w obliczu dynamicznie rosnącego e-handlu. Jest doradcą biznesowym i autorką licznych publikacji oraz prelekcji w tym obszarze.

Ewelina Drożdż
Ewelina Drożdż
VMP Group
E-Commerce Manager

Odpowiada za rozwój sprzedaży w modelu dropshipping. Aktywnie wdraża nowe funkcjonalności mające na celu optymalizację i automatyzację procesów. Sprawuje nadzór nad prawidłowym działaniem platformy sprzedaży, wspiera klientów w procesie integracji oraz implementacji oferty. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, które wykorzystuje do prowadzenia efektywnej strategii komunikacji marketingowej. Z wykształcenia menedżer produktu, absolwentka Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jolanta Gałązka
Tubądzin Managementy Group
Dyrektor Logistyki

Od niemal 20 lat pracuje dla Grupy Tubadzin, przez pierwsze 7 lat rozwijała i tworzyła nowe kanały sprzedaży w Biurze Obsługi Klienta. Od 2008 roku w Centrum Logistycznym Grupy Tubądzin, pełniła role Głównego Specjalisty ds. Kontroli i Planowania, Managera ds. logistyki. Była odpowiedzialna w tym czasie m.in. za wdrożenie i uruchomienie systemów informatycznych klasy ERP oraz WMS. W 2011 roku wdrażając innowacyjną platformę dla Partnerów Biznesowych, przeniosła cały proces obsługi klienta z offline do on-line. Od 2012 pełni rolę Dyrektora Logistyki i jest odpowiedzialna  za planowanie popytu, logistykę, transport i magazyny Grupy Tubądzin.  

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości oraz Zarządzania i Marketingu w Łodzi. Studia podyplomowe z Zarządzania Logistyką ukończyła na Politechnice Łódzkiej.

trendownia-blaszak-maciej-400
Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak
UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA
INSTYTUT FILOZOFII

Profesor  UAM dr hab. Maciej Błaszak.  Kognitywista. Z wykształcenia biolog i filozof, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania: zastosowania kognitywistyki i psychologii poznawczej w badaniach zachowań rynkowych. Prowadzi szkolenia dla policjantów i wyższej kadry menedżerskiej.

trendownia-paprocki-wojciech-400
Prof. dr hab. Wojciech Paprocki
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
INSTYTUT INFRASTRUKTURY, TRANSPORTU I MOBILNOŚCI

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki – profesor nauk ekonomicznych,  od 1979 r. pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania badawcze dotyczą funkcjonowania podmiotów reprezentujących stronę popytową oraz podażową na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, barier i skutków implementacji technologii cyfrowych. Był aktywnym top-managerem w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą. Jest cenionym wykładowcą akademickim i doradcą biznesowym.

trendownia-ploszajski-piotr-400
Prof. dr hab. Piotr Płoszajski
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
KATEDRA TEORII ZARZĄDZANIA

Profesor i kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Założyciel i przewodniczący Rady Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania w SGH. Nagrodzony Nagrodą I Stopnia za Osiągnięcia Organizacyjne przez Rektora SGH w r. 2007. Autor ponad 200 publikacji, w tym kilku książek. Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych, m.in.: Samsung, HP, PZU SA, PKO SA, BreBank, Millenium Bank, Kredyt Bank, Orlen, Lotos, MCX, MasterCard, Mars, Masterfood, Microsoft, UNIBEP, TP SA, Orange, Sybase, Wolters Kluwer, Eureko, P&G, McKinsey, Polbank, Fortis Bank, Expander, Three Mousquetaires, PWPW, Kompania Piwowarska, PGF, ING, Era, Lafarge i innych.

Adam Błuś
Eurologistics
Wydawca

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing specjalizacja Transport i Logistyka. Odpowiedzialny za stworzenie czasopism branżowych: Eurologistics, Truck&Business Polska, Flota Auto Biznes, Logistyka Produkcji. Współtwórca opiniotwórczych w środowisku TSL programów badawczych „Operator Logistyczny Roku”, „Produkt Innowacyjny dla Transportu, Logistyki i Produkcji”, „Supply Chain Designer”. Pomysłodawca oraz twórca portalu społecznościowego „Log24.pl” kierowanego dla środowiska menedżerów logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, zakupów i produkcji. Autor wielu popularnych programów konferencyjnych.

Maciej Brzozowski
Maciej Brzozowski
HAFEN HAMBURG MARKETING E.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
DYREKTOR

Od niemal 30 lat związany zawodowo z gospodarką morską. Absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim (Transport i Logistyka) oraz MBA in Logistics and Supply Chain Managment na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Doświadczenie praktyczne zdobywał jako oficer marynarki handlowej na statkach armatorów polskich i brytyjskich, następnie w agencji reprezentującej armatora CMA-CGM. Od 2002 roku reprezentuje port Hamburg w Polsce. Prowadzi wykłady na uczelniach w Warszawie i w innych miastach z zakresu technologii i organizacji morskich przewozów kontenerowych.

Grzegorz Cupta
Geberit Produkcja
Dyrektor Dystrybucji CEE

Dyrektor Dystrybucji CEE (Central Eastern Europe) w polskiej strukturze grupy Geberit. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Rozpoczął przygodę z logistyką w 1992 roku, w Levi Strauss Poland, gdzie tworzył logistykę zaopatrzenia i produkcji oraz dystrybucję wyrobów gotowych. Zdobywał także doświadczenie w produkcji i dystrybucji w branży budowlanej oraz branży automotive, na stanowiskach menadżerskich. Od niemal 20 lat związany z Geberit, gdzie odpowiada za logistykę zaopatrzeniową i dystrybucję wyrobów gotowych w regionie „Trójmorza”. Odpowiadał za projekty budowy centrów dystrybucji w Polsce i na Ukrainie. Zaangażowany w międzynarodowe projekty rozwoju dystrybucji na poziomie europejskim.

Peter Duwel
XTL Consulting (Ex Amazon)
FOUNDER AND OWNER

W ciągu 23 lat swojej kariery kierował operacjami logistycznymi i zakupowymi dla międzynarodowych firm w Europie i Ameryce. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Raben, gdzie odpowiadał za rozbudowę sieci i wdrożenie Szybkiej Paczki (obecnie GLS Polska). W firmie Philips zarządzał działami zakupów dla transportu dla wszystkich fabryk w Europie Środkowo-Wschodniej, a później został globalnym menedżerem ds. zakupów dla kontraktów 3PL. W Reckitt Benckiser był odpowiedzialny za przetargi i operacje transportowe dla wszystkich europejskich fabryk, a po przeniesieniu się do USA zarządzał operacjami logistycznymi w Ameryce Północnej. Po powrocie do Europy pracował dla firmy Amazon, gdzie zaprojektował i zaimplementował dedykowane flotowe operacje ze słynnymi niebieskimi przyczepami Amazon, a następnie odpowiadał za planowanie i operacje transportu „middle mile” w Europie, zarządzając zespołem ponad 500 osób . Niedawno postanowił wykorzystać tę rozległą wiedzę do założenia własnej firmy konsultingowej – XTL Consulting, w której oferuje usługi w celu usprawnienia procesów logistycznych, wyboru i wdrożenia logistycznych rozwiązań informatycznych, wspierania procesów przetargowych. Wykonuje również projekty benchmarkingowe.

Joanna Florek
Studentka LOGISTYKI MIĘDZYNARODOWEJ
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Studentka ostatniego semestru Logistyki Międzynarodowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Aktywnie działa w kole naukowym logistyki „Cargo”. Zawodowo związana z firmą Bell Integration, gdzie poszerza swoje doświadczenie w obszarze zakupów. W ramach programu Top Young 100 realizowała projekty z zakresu magazynowania. Lider zespołu wyróżnionego zespołu w kategorii Supply Chain Young Designer na Gali Logistyki, Transportu i Produkcji 2019 za projekt „Dwuwariantowa propozycja udoskonalenia procesu magazynowania wyrobów gotowych w oparciu o wnioski z pogłębionej analizy ruchu zapasów i wykorzystywanego wyposażenia magazynu”. Prywatnie interesuje się kinematografią i muzyką filmową.

Sylwia Grzymała
Studentka Kierunku Logistyka
Politechnika Białostocka

Studentka studiów magisterskich na kierunku Logistyka na Politechnice Białostockiej. W ramach działalności studenckiej tworzyła wiele projektów z dziedziny transportu, spedycji i magazynowania. Koordynator Biura Prasowego PSML oraz Mediów w programie Top Young 100, organizowanym przez PSML – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów. Obecnie pracuje również jako Specjalista ds. Marketingu w M4 Real Estate. Pasjonatka sztuki władania orężem słowa. Świadoma możliwości, jakie niesie za sobą̨ udostępnianie wartościowego contentu. Zainteresowana wdrażaniem nowych projektów i opracowywaniem nowych pomysłów, które mogą kształtować przyszłość naszego świata. Lubi nowe wyzwania i zawsze podchodzi do nich z wielką motywacją, determinacją i uśmiechem na twarzy! Lubi podróżować intensywnie, a jednocześnie bez pośpiechu.

trendownia-jedra-marek-400
Marek Jędra
Quantum Software

WIceprezes Zarządu

Współzałożyciel i wiceprezes zarządu Quantum software S. A., spółki specjalizującej się w narzędziach informatycznych wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw. Pełni również funkcję członka zarządu Quantum Qguar Sp. z o. o.. W latach dziewięćdziesiątych minionego wieku, szlify informatyczno-logistyczne zdobywał w dużych międzynarodowych firmach w Niemczech. Od 1997 roku mocno zaangażowany w rozwój polskiej logistyki oraz promocję zaawansowanych rozwiązań IT dla sieci dostaw. Swoje zainteresowania koncentruje wokół nowych technologii oraz nowych modeli biznesowych. Wolny czas lubi spędzać z książką. Wiele inspiracji do działań czerpie ze świata przyrody.

Marcin Kalisiak
ZEBRA TECHNOLOGIES
Senior Sales Engineer

Inżynier Sprzedaży w Zebra Technologies. Wspiera klientów z obszarów Transportu i Logistyki oraz sektora publicznego w planowaniu i wdrażaniu inwestycji w nowoczesne mobilne technologie, zwiększające efektywność i produktywność działań i procesów biznesowych. Dostarcza praktycznej wiedzy o portfolio produktów i rozwiązań partnerom biznesowym firmy Zebra Technologies.

Mariusz Kuczek
Mariusz Kuczek
EKSPERT W DZIEDZINIE PRZEWOZÓW LOTNICZYCH CARGO

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Geografii) oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie a także Stockholm University, gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) zakresie sprzedaży i zarządzania. W latach 2009-2016 jako Dyrektor Biura Cargo i Poczty w PLL LOT SA przeprowadził restrukturyzację biura i osiągnął w tym czasie wraz z zespołem wzrost sprzedaży o 97% oraz wzrost przewożonych wolumenów o 47%. W tym czasie umocnił pozycję narodowego przewoźnika na rynku polskim, Centralnej Europy i Ameryki Północnej jako solidnego i rozpoznawalnego uczestnika łańcucha dostaw. Wprowadzenie własnej usługi Road Feeder Services – dało dodatkowy impuls do rozwoju obecności LOT Cargo w krajach Europy Centralnej. Wcześniej pracował m.in. w firmach Proxy Consulting Services, Qumak International, System – 3000 oraz DB Schenker, gdzie od podstaw zorganizował oddział firmy Krakowie a następnie objął funkcję dyrektora sprzedaży i zarządzania produktami osiągając wraz z zespołem znaczącą poprawę przychodów firmy. Był również związany z Air Cargo Poland spółki należącej do Geopost Group, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego, a następnie Prezesa. Odpowiadał m.in. za przygotowanie nowej strategii i biznes planu firmy, a także rozwój operacji spedycji lotniczej i morskiej, współpracę z kluczowymi klientami, rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi oraz wdrożenie nowego systemu do zarządzania przesyłkami, budżetowania i kontroli kosztów operacyjnych.

Kamil Mazur
Coca-Cola
Load Supervisor

Ukończył  Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki  -Mechanika i Budowa Maszyn jako Inżynier. Temat Pracy Dyplomowej:  Analiza procesu produkcji na wybranym przykładzie – analiza FMEA procesu wytwarzanie napoju Coca Cola w opakowaniu BagIn Box (Linia technologiczna SACMI Packin). W Coca Cola od kwietnia 2007 obecnie  na stanowisku Load Supervisor. Wcześniej w latach 2010-2011 Warehouse Controler. Pracę zaczynał od stanowiska  Warehouse Worker 2007-2010. W wolnym czasie zajmuje się sportem. Obecnie trenuje Muay Thai, a w sezonie letnim weekendy spędza z rodziną w skałkach podkrakowskich dolin (wspinaczka skałkowa) oraz na pieszych szlakach Gorców, Beskidów czy Tatr. Udaje mu się również znaleźć czas na młodzieńczą pasję jaką jest piłka nożna  – z kolegami z pracy bierze udział w rozgrywkach Biznes Liga Kraków.

Janusz Pieklik
Business Global Consulting
Dyrektor Consultingu

Dyrektor Consultingu w Business Global Consulting. Jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów w kraju, specjalizujący się w Lean Manufacturing, Teorii Ograniczeń i systemach informatycznych klasy ERP. Poprowadził do sukcesu ponad 300 projektów w kraju jak i zagranicą.

Inspirujący trener, transferujący wiedzę na najwyższym światowym poziomie. Zarażający pasją zarządzania i światem innowacji. Autor licznych artykułów dotyczących systemów klasy ERP, zarządzania produkcją, Kaizen, Lean Manufacturing, i Lean Logistics. Światowy pionier w podejściu zwinnych do projektów ERP, opracował autorską metodykę zarządzania projektami bazująca na podejściu zwinnym SCRUM for ERP, oraz koncepcję systemów inteligentnych IQ ERP. Projekty z jego udziałem otrzymały najwyższe krajowe wyróżnienia np. Lider Informatyki.

Wraz z rozwojem koncepcji Przemysł 4.0, w coraz szerszym stopniu wykorzystuje swoje doświadczenia do wspierania firm produkcyjnych w procesach cyfrowej transformacji. Pokazuje cienie i blaski Czwartej Rewolucji Przemysłowej i wskazuje drogę do optymalnego wykorzystania możliwości, jakie daje Przemysł 4.0.

Skurzyńska Anna
Studentka LOGISTYKI
Akademia Sztuki WOjennej w Warszawie

Studentka drugiego roku Logistyki studiów drugiego stopnia na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Od 2015 roku laureatka stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II.  Członek wyróżnionego zespołu w kategorii Supply Chain Young Designer na Gali Logistyki, Transportu i Produkcji 2019. Zawodowo związana z startupem technologicznym TakeTask S.A., gdzie rozwija się w kierunku Acount Managera. Prywatnie od 11 lat zaangażowana w działalność Skautów Europy, gdzie wspiera w rozwoju przyszłych liderów grup. Cechuje ją wysokie zaangażowanie w realizowanych zadaniach, szczególnie, gdy swoją energią może dzielić się z innymi.

Zbigniew Smyczyński
P3 Logistic Parks
Senior Leasing Manager

Zbigniew Smyczyński ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Nim dołączył do P3,  pracował w firmie Prologis jako Leasing Manager, a wcześniej także w agencji doradczej CBRE, gdzie zajmował stanowisko Property Negotiator. Jest absolwentem kierunku Bankowość, Ubezpieczenia oraz Rynki Kapitałowe, na którym uzyskał tytuł magistra. Posiada także licencję zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz międzynarodowy tytuł CCIM (Dyplomowanego Specjalisty Inwestycji Komercyjnych na Rynku Nieruchomości).

Szaton Magdalena
Studentka LOGISTYKI
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Studentka 1-go roku studiów magisterskich na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Aktualnie związana zawodowo z firmą Olympus, w której odpowiedzialna jest za wsparcie sprzedaży na rynkach niemieckojęzycznych. W swojej pracy stawia na profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie. Członek wyróżnionego zespołu w kategorii Supply Chain Young Designer na Gali Logistyki, Transportu i Produkcji 2019 za projekt „Dwuwariantowa propozycja udoskonalenia procesu magazynowania wyrobów gotowych w oparciu o wnioski z pogłębionej analizy ruchu zapasów i wykorzystywanego wyposażenia magazynu”.

Szymon Szymkowiak
Smart Project
Kierownik Projektów

Absolwent kierunku Handlu Zagranicznego na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W trakcie 6 letniej pracy w Philips Lighting zajmował się  optymalizacją procesów biznesowych w zakresie planowania produkcji i zaopatrzenia oraz przepływu materiałów. Zdobył doświadczenia w zakresie Lean Management. Karierę zawodową kontynuował w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, gdzie, kierując działem łańcucha dostaw, zdobył umiejętności efektywnego zarządzania zespołem oraz duże doświadczenie we wdrażaniu usprawnień zgodnie z metodologią DMAIC. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów usprawniających w obszarze magazynowania, produkcji i planowania, dla firm produkcyjnych i sieci handlowych, m.in. dla Empik i Makro.

Paweł Ślusarek
Coca-cola HBC
Warehouse Manager

Absolwent Technologii Chemii na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz kierunku Zarządzanie i Organizacja Produkcji na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Wiedzę i praktykę zdobywał przez 15 lat pracy w firmie Coca-Cola, początkowo zarządzając pracą biologicznej oczyszczalni ścieków, a następnie jako kierownik produkcji, kładąc szczególny nacisk na rozwój parku maszynowego i technologii oraz zastosowanie narzędzi Lean Management. Od początku 2019 roku podjął wyzwanie w dziale logistyki jako kierownik magazynu budując wysoko efektywny zespół oraz kreując pozytywne zmiany i inwestycje.

Piotr Świętek
Delivry sp. z o.o.
CEO, Prezes Zarządu

Współzałożyciel i prezes zarządu Delivry Sp. z o.o. Manager i konsultant z 15 letnim stażem w obszarze zarządzania transportem i optymalizacji procesów z wykorzystaniem metodyki ‘Lean’. Pierwsze doświadczenie na rynku TSL zdobywał tworząc modele logiczne i systemy informatyczne do planowania transportu i dystrybucji. Zarządzał transportem w jednej z największych firm napojowych w Polsce (ok 115k dostaw FTL rocznie, do 600 dostaw dziennie), gdzie po raz pierwszy z sukcesem zastosował mechanikę programu lojalnościowego dla kierowców z perspektywy firmy, która usługi transportowe realizuje w 100% za pośrednictwem firm spedycyjnych. Uczestniczył w wąskiej, międzynarodowej grupie eksperckiej definiującej procesy i standardy transportowe na poziomie globalnym dla firmy Heineken. Od 2019 roku wspiera firmy produkcyjne w doborze metod i narzędzi zarządzania transportem w oparciu o autorską, 5-stopniową ścieżkę doskonalenia kompetencji w tym obszarze.

Robert Toroń
Coca-Cola
Szef Procesów Magazynowych

Z wykształcenia Technik Budownictwa Ogólnego. Prywatnie ojciec trzech córek urodzony i zamieszkały w Niepołomicach. Coca Cola jest moja pierwszą pracą rozpoczętą w czerwcu 1995 w Zakładzie Produkcyjnym Staniątki na stanowisku Pracownika Magazynu, następnie po roku objąłem stanowisko Szefa Zmiany w Magazynie. W ciągu mojej 25 letniej kariery pełniłem dwukrotnie  czasowo stanowisko Kierownika Magazynu w Staniątkach oraz zostałem oddelegowany na okres 8 miesięcy jako Kierownik Magazynu do Zakładu Produkcyjnego w Radzyminie. Obecnie od trzech lat zajmuję stanowisko Szefa Procesów Magazynowych w Zakładzie Kraków. Regularnie chodzę na mecze dopingując lokalny klub, w którym w latach młodzieńczych byłem czynnym zawodnikiem. Obecnie moim hobby jest gra squash-a oraz rodzinne wypady w góry. W pracy chętnie biorę udział oraz organizuje akcje wolontariackie.

Grzegorz Włodarczyk
Coca-Cola HBC
Warehouse Support Supervisor

Praktyk i kluczowy użytkownik systemów w obszarze magazynowania. Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie. Od blisko 14 lat związany z firmą Coca Cola HBC Polska. Do tej pory pełnił między innymi role: referent ds. stanów magazynowych, lider zapasów magazynowych, szef obszaru logistycznego, szef wsparcia logistycznego. Lider wdrożenia projektu „Picking by Vision”, członek zespołu projektowego podczas budowy magazynu automatycznego, ambasador zmian dla produkcji i magazynów, wykorzystuje nowe technologie celem optymalizacji procesów magazynowych.

Tomasz Woźniak
Tomasz Woźniak
ORIFLAME
Global Transport and Distribution Sr. Manager GLobal Operations

15 lat doświadczeń w logistyce, w tym 13 lat na stanowiskach menedżerskich. Doświadczenia zbierał w takich firmach jak Energizer, Coca-Cola, Dawtona, La Lorraine, Vos Logistics oraz oczywiście Oriflame. W trakcie przygody zawodowej był przede wszystkim odpowiedzialny za tworzenie i zmiany w sieci transportowej m.in. w regionie EMEA & Russia, ze szczególnym naciskiem na budowanie i wdrażanie firmowych strategii. Jak sam mówi, jest bardzo dumny z możliwości prowadzenia globalnego departamentu transportu i dystrybucji obejmującego ponad 60 rynków na całym świecie. Wyznaje zasadę myślenia o rozwiązaniach „out of the box solutions” i wyciągania wniosków na przyszłość z dotychczas prowadzonych projektów.

Krzysztof Trześniewski
Krzysztof Trześniewski
PREZES ZARZĄDU
DIERA

Lider dawnej firmy Promexim, który pełnił bardzo ważną rolę w tej firmie. Jest także założycielem i prezesem firmy Frans Maas Polska, którą kierował i zarządzał przez wiele lat, aż do momentu, gdy firma została przejęta przez DFDS. Po tym wydarzeniu został założycielem i prezesem firmy Diera, która kontynuuje tradycję firmy Promexim. W ten sposób wniósł swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę z dziedziny logistyki i transportu do nowego przedsięwzięcia i kontynuuje prowadzenie biznesu w sposób, który odpowiada wartościom i filozofii jej właściciela.

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.