Wiktor Lasowy – Sonko Sp. z o.o. – Z-ca Dyrektora ds.Łańcucha Dostaw

Trendownię polecam wykorzystać jako czas spędzony w gronie:
– logistyków, którym się chce i mogą organizować, działać, wymieniać swoją wiedzę i doświadczenia,
– kadry naukowej „łamiącej” głowy, wsadzającej ołówek w mrowisko Trend-myśli,
– organizatorów starających się, aby wszystko było w jak najlepszym porządku i na tip-top.