Dr Urszula Ryciuk – Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju – Politechnika Białostocka

Trendownia to miejsce, gdzie środowisko naukowe i biznesowe może wymieniać wiedzę i doświadczenia oraz poszukiwać inspiracji i nowych trendów. Polecam osobom, które chcą łączyć teorię z praktyką/praktykę z teorią, ponieważ dążąc do doskonałości nie można zapomnieć ani o jednym, ani o drugim.