Prof. dr hab. Piotr Płoszajski

@ Szkoła Główna Handlowa - Katedra Teorii Zarządzania