Doktor hab. Maciej Błaszak

@ Uniwersytet Adama Mickiewicza - Inst. Filozofii