Logistics 3.5 (i perspektywa 4.0).

Rewolucja „trzy i pół”.

Wszystkie znane nam wystąpienia Profesora, cechuje niezwykła trafność spostrzeżeń i równocześnie lekka forma przekazu. W tym roku profesor przyjeżdża na Trendownię, aby opowiedzieć o rewolucji „trzy i pół”. Zdaniem profesora, o tym, że Logistics 4.0 zostało osiągnięte, dowiemy się, kiedy rozpocznie się dyskusja o Logistics 5.0.