Jak Internet Rzeczy zmienia procesy zachodzące w łańcuchu dostaw.

Świat technologii IT zmienia się szybko, co kilka lat zaskakując nas zwrotami i kolejnymi mega trendami. Czy podobnie wygląda sytuacja w branży logistycznej i technologiach Auto ID? Tu mogliśmy mówić raczej o powolnej ewolucji i ulepszaniu oraz poprawie efektywności zdefiniowanego wiele lat temu modelu działania. Najnowsze technologie oparte o rozwiązania, urządzenia i platformy IoT mogą stać się solidną podstawą  rewolucji na tym rynku, dostarczając dane budujące lepszą widoczność wykorzystywanych zasobów oraz pozwalające na szybsze podejmowanie mądrzejszych decyzji co do ich wykorzystania. Autor zaprasza na przegląd technologii, które znajdują się już dziś w zasięgu ręki i kształtować będą sposób działania branży T&L w najbliższych latach.