Co mózg robi w czasie wolnym?

Intuicja podpowiada, że odpoczywa. W rzeczywistości jest inaczej – kiedy odłączamy myślenie zadaniowe, wypełniające większą część naszego dnia pracy, włącza się myślenie kreatywne realizowane dedykowaną siecią odkrytą piętnaście lat temu w ludzkim mózgu. Najnowsze techniki obrazujące przepływ informacji w układzie nerwowym człowieka pozwalają wyróżnić trzy globalne sieci neuronalne: istotności (salience network) odpowiedzialną za detekcję bezpieczeństwa, wykonawczą (central executive network) odpowiedzialną za rozwiązywanie problemów, i domyślną (default mode network), przeprowadzającą proces kreatywnej refleksji skoncentrowanej nie na świecie, lecz na człowieku: jego pamięci epizodycznej, wyobraźni, planowaniu osobistej przyszłości, czytaniu intencji innych i aksjologicznej ocenie ich działań.

Wykład zaprezentuje dlaczego skuteczny biznes i życie dające satysfakcję wymagają – przynajmniej czasowego – „odklejenia się” od rzeczywistości, zawieszenia realizacji zadań i obniżenia poziomu, niezwykle kosztownej, koncentracji. Czas wolny dla człowieka nie jest czasem wolnym dla jego mózgu, który dopiero wówczas potrafi ustawić strategię własnego rozwoju osobistego.