Dlaczego zamieniono FPL w Trendownię?

W trakcie 10 edycji Forum Praktyków Logistyki, uczestnicy najbardziej doceniali informacje o bieżących kierunkach rozwoju branży.
Postanowiliśmy więc położyć jeszcze większy nacisk na tendencje branżowe. Skoro o trendach rozmawiamy od dawna, a teraz jeszcze intensywniej, nazwaliśmy rzeczy po imieniu. Przy okazji udało nam się sięgnąć po nazwę wyraźnie dopasowaną do profilu konferencji.