Czy nie łatwiej poznawać trendy w internecie?

O wynikach firm decyduje dzisiaj umiejętność  błyskawicznego dotarcia do ważnych informacji oraz szybkość  ich wykorzystania.
Choć może się wydawać że internet ułatwia nam to zadanie, w praktyce często bywa inaczej.
Nadmiar informacji oraz chroniczny brak czasu, odsuwa w bliżej nieokreśloną przyszłość poszukiwania i selekcję wiedzy,
która już jutro może stanowić o naszym istnieniu. Trendownia daje dostęp do skomasowanej porcji wiedzy.