Michał Gębicz

Customs and Forwarding Project Manager @ Lumileds

Michał Gembicz pełni stanowisko Customs and Forwarding Project Manager w firmie Lumileds Poland SA. Pracuje w obszarze planowania dostaw i wysyłek, gdzie nadzoruje poprawność danych w dokumentach i odpowiada za ich przygotowywanie. Jego zadania obejmują też mapowanie procesów transportowych i celnych, jak też opracowywanie wewnętrznych procedur firmowych. Doświadczenia zdobywał w firmach Philips Ligthing Poland i Colep. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej na kierunku Zarządzanie Logistyką, oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.