Inga Różycka

Logistics Manager @ Velux

Inga Różycka posiada kilkanaście lat doświadczenia w zakresie zarządzania finansami, kontrollingu biznesowego, zarządzania projektami klasy ERP, Lean Manufacturing, jak również wiedzę w zakresie tworzenia strategicznej karty wyników i formułowania celów strategicznych. Zawodowy Coach, Safety Assesor. Obecnie pracuje w grupie VELUX na stanowisku Logistics Manager. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu excutive MBA Oxford Brooks University.