Trendownia 2018 zakończona.

Dziękujemy za udział.

TRENDOWNIA 2018

Firmy nie rozwijają się, kiedy pozostają obojętne na zmiany otoczenia. Nie rosną, kiedy zamykają się w świecie swoich przewidywalnych zachowań. Niezwykle konkurencyjne środowisko biznesowe wymaga dzisiaj świeżego i nierzadko odważnego myślenia. Tempo w jakim wiele obszarów gospodarki ulega kompletnemu przemeblowaniu, zmusza do nieustającej czujności w wychwytywaniu nawet najdrobniejszych sygnałów zmian. Sygnałów takich napływa jednak coraz więcej. Część z nich rozszyfrowujemy samodzielnie dzięki codziennej i mozolnej pracy. Wiedzę o innych musimy zdobywać z zewnątrz. Trendownia to konferencja, na której w licznym gronie specjalistów prezentujemy i analizujemy tendencje, jakie już jutro mogą odmienić losy naszych firm. Podpatrujemy najlepszych i najszybszych, z obserwacji próbujemy wyciągać wnioski, staramy się zadawać wiele pytań i poszukiwać na nie odpowiedzi.

Czy kogoś z nas ominie w najbliższych latach konieczność podejmowania trudnych decyzji, od których zależy przyszłość naszych firm? Jak trudne mogą to być decyzje? Co zmieni się raczej na pewno, a co pozostanie tajemnicą do ostatniej chwili? Którym trendom warto przyglądać się dokładniej? Jakie korzyści przynoszą trendy promotorom zmian? Trendownia to dwa dni poświęcone innowacjom, jakie obserwujemy w sieciach dostaw i produkcji.
Lubimy śledzić drogi do miejsc, w których zadomowili się już pionierzy.
Zapraszamy na Trendownię 2018!

W programie między innymi:

Automatyzacja w magazynie

Transport przyszłości

Strategia wewnętrznego doskonalenia

Lean – kryteria oceny

Zarządzanie popytem

Nowe oblicze klienta

Cyfrowa rzeczywistość

Człowiek a wydajność operacyjna

Mózg na usługach biznesu

Zarządzanie relacjami z dostawcą

Sieciowanie w branży motoryzacyjnej

Sztuczna inteligencja – prawdziwy biznes

NASZ CEL

Przybliżamy
światowe trendy

Dążymy do zaprezentowania jak największej ilości światowych trendów z dziedziny logistyki oraz produkcji. Staramy się również wzbogacać nasz program o trendy spoza obszaru przedsiębiorczości. Wzmacniają one zdolność interdyscyplinarnego spojrzenia na otoczenie, które cechuje wielu skutecznych menedżerów.

Łączymy potrzeby producentów i logistyków

Przybliżamy zagadnienia istotne zarówno dla zarządzających produkcją jak i logistyką. W obradach i debatach uczestniczą menedżerowie firm produkcyjnych oraz logistycznych. Współczesne sieci dostaw to zaawansowana sztuka współpracy wszystkich uczestników. Współpracę tę pomagamy rozwijać.

Umożliwiamy skuteczny networking

Trendownia to również integracja środowiska menedżerów logistyki i produkcji. Dwa dni wykładów, debata, część ekspozycyjna, uroczysta kolacja, bankiet oraz konkursy, sprzyjają atmosferze nawiązywania nowych kontaktów. Potwierdzają to Ci, którzy wzięli już udział.

WYKŁADOWCY

Grono wykładowców Trendowni 2018

plus

Prof. dr hab. Maciej Błaszak

Uniwersytet Adama Mickiewicza - Instytut Filozofii

plus

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki

Szkoła Główna Handlowa - Katedra Transportu

plus

Prof. dr hab. Piotr Płoszajski

Szkoła Główna Handlowa - Katedra Teorii Zarządzania

plus

Dr Grzegorz Lichocik

Dachser

plus

Patrick Bellart

FM Logistic

plus

Marek Biesiekierski

---

plus

Piotr Bzowski

P3 Logistic Parks

plus

Tomasz Dzideczek

Zebra Technologies

plus

Patryk Grzelak

Interlan

plus

Marek Jędra

Quantum software

plus

Marcin Kutzmann

TimoCom

plus

Beniamin D. Matecki

VIVE Logistic Services

plus

Łukasz Mielczarek

Hyper Poland

plus

Katarzyna Ostojska

Raben Logistics Polska

plus

Paweł Pszczółkowski

Amica

plus

Inga Różycka

Velux

plus

Tomasz Rusak

Rusak Business Services

plus

Adam Szablewski

Faurecia Polska

plus

Steffen Walvius

P3 Logistic Parks

plus

Agnieszka Włoszczyna

AUTOPART

PROGRAM

Program Trendowni 2018

Rejestracja

60 minut

Recepcja

Powitanie i rozpoczęcie konferencji

15 minut

Sala główna

Profesor UAM dr hab. Maciej Błaszak

Jak ludzki mózg konstruuje emocje?

Biznes od lat rozpoznaje strategiczną rolę emocji w procesie podejmowania decyzji. W wielu sytuacjach jest rzeczą w pełni racjonalną pozwolić emocjom dominować nad rozumem gdy chcemy zarobić pieniądze, wygrać negocjacje lub przekonać partnera. W ostatnim okresie doszło jednak – dzięki badaniom nad mózgiem – do zmiany paradygmatu w nauce o emocjach. Badacze w ciągu ostatnich kilku lat wypracowali zupełnie nowe odpowiedzi na pytania „czym emocje są?, „skąd pochodzą i jak się rozwijają?” oraz „jaką adaptacyjną rolę pełnią w procesie podejmowania decyzji?”. Wykład wyjaśni dlaczego emocje nie są wrodzonymi biologicznymi predyspozycjami, wyzwalanymi przez odpowiednie bodźce i ujawniającymi się specyficzną aktywnością mózgu, twarzy i całego ciała. Słowem, pokażemy dlaczego nie ma emocji podstawowych Paula Ekmana, będących rdzeniem psychologii zarządzania i wszystkich szkoleń z kompetencji miękkich. Wykład, opierając się na najnowszych wynikach społecznej neuronauki, pokaże dlaczego nie reagujemy emocjonalnie, lecz konstruujemy emocje w oparciu o biologiczne uczucia i kulturowe pojęcia emocjonalne. Teoria emocji konstruowanych przypisze znaczenie większą rolę kulturze organizacji w procesie budowy dobrostanu pracowników niż to miało miejsce dotychczas. W tradycyjnym ujęciu lider kontrolował stany emocjonalne pracowników, w ujęciu nowym – współtworzy je.

45 minut

Sala główna

Profesor UAM dr hab. Maciej Błaszak
https://amu.edu.pl

Dr Grzegorz Lichocik - Dachser

Jak będziemy walczyć ze smogiem w miastach – w poszukiwaniu Szewczyka Dratewki.

Organizacja dystrybucji miejskiej.

30 minut

Sala główna

Dr Grzegorz Lichocik - Dachser
http://www.dachser.com/pl/pl/

Inga Różycka - Velux

W poszukiwaniu optymalnego przepływu

Podczas prezentacji przedstawiony zostanie sposób reorganizacji dostaw i przebudowy zakładu produkcyjnego firmy VELUX w oparciu o zasadę poszukiwania ciągłego przepływu. Impulsem do zmian była rewizja modeli biznesowych firmy VELUX i radykalne skrócenie czasu między zamówieniem a dostawą, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości wariantów oferowanych produktów oraz redukcji kosztów w łańcuchu dostaw. Podstawą powodzenia projektu była świadomość tego, jaką rolę każdy zakład gra w całym łańcuchu wartości, a także nieustanne korzystanie z najważniejszego zasobu firmy - jej pracowników.

30 minut

Sala główna

Inga Różycka - Velux
http://www.velux.pl

Przerwa kawowa

30 minut

Teren hotelu

Łukasz Mielczarek - Hyper Poland

Hyperloop – wizja czy rzeczywistość?

Kolej próżniowa znana również jako “HYPERLOOP” to nowy środek transportu umożliwiający przemieszczanie osób lub ładunków z bardzo dużą prędkością i w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju. To połączenie pociągu i samolotu. Może umożliwić podróż np. z Warszawy do Gdańska w ok. 35 minut z prędkością bliską prędkości dźwięku, a na nieco krótszych dystansach takich jak Warszawa - Łódź – Wrocław ze średnią prędkością handlową ok 600 km/h, umożliwiając podróż w czasie odpowiednio 12 i 11 minut. Ale czy ten środek transportu nie okaże się jedynie wizją miliardera? Czy wybudowanie tak futurystycznego pojazdu jest możliwe? Czy będzie działał? Nasz gość postara się odpowiedzieć na te pytania.

30 minut

Sala główna

Łukasz Mielczarek - Hyper Poland
http://www.hyperpoland.com

Paweł Pszczółkowski - Amica

Automatyczny magazyn

Wystąpienie poświęcone będzie inwestycjom największego polskiego producenta AGD, związanym z wieloletnią strategią rozwoju. Ich zwieńczeniem w obszarze logistyki była decyzja o budowie nowoczesnego magazynu, zaprojektowanego z myślą o spełnieniu wszystkich potrzeb producenta. Inwestycja w najwyższy w Polsce i dalece zautomatyzowany obiekt była dużym wyzwaniem dla firmy, zaś realnych korzyści finansowych można oczekiwać po kilku latach, lecz pierwsze efekty wdrożenia wskazują na znaczące skrócenie czasu dostaw do klienta i inne korzyści finansowe. Starannie przygotowany projekt objął także stworzenie systemu awizowania transportów.

30 minut

Sala główna

Paweł Pszczółkowski - Amica
http://www.amica.pl

Patrick Bellart

How Technological Innovation is starting to change Supply Chain Execution

Every month a new innovative solution for SC is being announced on media but my operations are still managed the same way: is innovation a mirage or a reality ? This is the question FM Logistic is trying to answer with its innovation teams. How to convert industrial solutions into flexible and affordable solutions for SCE ? What are the upcoming technologies to be deployed ? With concrete example around flexible automation, digital operators and new collaborative services FM is looking for a path to transform the way warehouse and transport operations are being executed.


Z miesiąca na miesiąc anonsowane są w mediach nowe, innowacyjne rozwiązania dla S.C., ale moje operacje ciągle zarządzane są w taki sam sposób: czy innowacja jest złudzeniem czy istnieje rzeczywiście? Na to  pytanie FM Logistic próbuje znaleźć odpowiedź w zespołach innowatorów. Jak przekształcić rozwiązania przemysłowe w elastyczne i niedrogie rozwiązania dla SCE? Które z nadchodzących technologii wdrażać? Na konkretnych przykładach w obrębie elastycznej automatyzacji, operatorów cyfrowych i nowych opartych na współpracy usługach, FM szuka drogi, która pozwoli na transformację metod realizacji operacji magazynowania i transportu.

30 minut

Sala główna

Patrick Bellart
http://www.fmlogistic.com

Tomasz Dzideczek - Zebra Technologies

System Android. Standard w nowoczesnym magazynie.

W wystąpieniu poruszone zostaną tematy dotyczące najnowszych technologii automatycznej identyfikacji w zastosowaniach magazynowo-produkcyjnych. Obszernie omówiony będzie temat systemów operacyjnych na terminalach-kolektorach danych, ich bezpieczeństwo oraz cykl życia rozwiązań sprzętowych.

30 minut

Sala główna

Tomasz Dzideczek - Zebra Technologies
http://www.zebra.com

Przerwa obiadowa

60 minut

Restauracja konferencyjna

Patryk Grzelak - Interlan

Aplikacje mobilne w logistyce.

Chwilowy zachwyt czy naturalny rozwój? Współcześnie czas jest dobrem deficytowym – stale szukamy rozwiązań, które pozwolą nam go wykorzystać w optymalny sposób. Stąd taka popularność aplikacji mobilnych, które w ostatnich latach rosną jak grzyby po deszczu. Wśród użytkowników tego typu rozwiązań obserwujemy nowe nawyki, których znajomość wpływa na rozwój rynku mobilnego, a niekiedy na odwrót – aplikacje kreują nawyki użytkowników. Z perspektywy pracodawcy rozwiązania mobilne, to skuteczne narzędzie pracy w rękach pracowników, które wpisują się w proces biznesowy i obsługują jego konkretny fragment oraz usprawniają wykonywanie codziennych obowiązków. I choć aplikacje mobilne to już żadna nowość, o tyle ich wykorzystanie w branży logistycznej dopiero teraz nabiera rozpędu. 

30 minut

Sala główna

Patryk Grzelak - Interlan
http://www.interlan.pl

Beniamin D. Matecki - VIVE Logistic Services

Out of the Box

Czy już jest czas by wyjść ze swojej strefy komfortu? Rozwój gospodarczy, spadek bezrobocia, dostęp do zasobów i możliwości rozwoju w dużych aglomeracjach powoli się kończy. Już teraz niektóre organizacje zmuszone są do dowożenia swoich pracowników nawet do 100 km od miejsca ich zamieszkania. Chcesz mieć te same problemy czy przeorientujesz swoje myślenie? Dlaczego nie inwestować tam, gdzie są zasoby? Dlaczego myślimy, że jeśli mamy wszystko bliżej to lepiej tego pilnujemy. VIVE jako operator logistyczny proponuje zmianę sposobu myślenia o logistyce. Organizuj ją tam, gdzie masz dostępne zasoby. Wyjdź ze swojej strefy komfortu i zacznij przewidywać trendy.

30 minut

Sala główna

Beniamin D. Matecki - VIVE Logistic Services
http://www.vivetransport.pl

Tomasz Rusak - Rusak Business Services

Z pasji do cła

Blisko 30 lat działalności firmy Rusak pozwoliło zbudować międzynarodową sieć oddziałów, wykształcić ekspercką kadrę oraz stworzyć innowacyjną strukturę i model biznesu. Podczas prezentacji wykładowca opowie, jak osiągnąć sukces w trudnej branży celnej i jak na co dzień, nowatorskie rozwiązania w tej branży pomagają przedsiębiorcom w realizacji ich celów.

30 minut

Sala główna

Tomasz Rusak - Rusak Business Services
https://rusak.pl

Piotr Bzowski & Steffen Walvius - P3 Logistic Parks

Nieruchomości 4.0

Czy rewolucja technologiczna już na dobre rozgościła się w magazynach czy to dopiero początek zmian jakie nas czekają? Na te i inne pytania o najciekawsze trendy, które będą kształtować rynek w najbliższym czasie, odpowiedzą przedstawiciele P3 Logistic Parks – Piotr Bzowski i Steffen Walvius.

30 minut

Sala główna

Piotr Bzowski & Steffen Walvius - P3 Logistic Parks
http://www.p3parks.com

Przerwa kawowa

15 minut

Teren hotelu

Marcin Kutzmann - TimoCom

Optymalizacja procesów logistycznych w łańcuchu dostaw.

Jak wykorzystać rozwiązania IT dla logistyki stosując narzędzia oferowane na platformie transportowej. Wzrastająca konsumpcja, customizacja produktu, pojawiające się i znikające mody, rosnące wymagania klientów, brak kierowców na rynku pracy, zmieniające się środowisko prawne… Operatorzy logistyczni zmagają się z licznymi wyzwaniami, jakie stawia przed nimi rynek. W czasie prezentacji podpowiemy jak zoptymalizować procesy logistyczne wykorzystując innowacyjne rozwiązania dostępne na platformie transportowej.

30 minut

Sala główna

Marcin Kutzmann - TimoCom

Marek Jędra - Quantum software

Tysiąc sto siedem najważniejszych trendów.

O wygodzie konsumenta, siedmiu najbliższych sąsiadach oraz czasie, który nie dla wszystkich mierzony jest taką samą miarą. Kiedy technologie stają się coraz doskonalsze, potrafią zaspokajać bardzo wyszukane potrzeby człowieka. Z upływem czasu, dzięki tysiącom innowacji, potrafimy coraz bardziej podkreślać naszą ludzką różnorodność i realizować coraz większą ilość potrzeb. To stwarza nowe wyzwania i szanse dla producentów oraz dystrybutorów. Dzięki temu coraz częściej możemy obserwować wiele technologicznych i biznesowych trendów w obrębie Supply Chain Management. Dla konsumenta skutkuje to kolejnymi, nowymi opcjami do wyboru. Te wzajemnie napędzające się cykle zachodzą coraz szybciej. Jedynym deficytowym dobrem dla wszystkich uczestników sieci dostaw, pozostaje czas. Czas staje się obecnie kluczowym wyzwaniem dla menadżerów dowolnego szczebla w większości organizacji, które pragną dotrzymać kroku rynkowym zmianom. Wydaje się jednak, że nie dla wszystkich uczestników rynku mierzony jest tą samą miarą. Coraz większa ilość aktywności biznesowych wymaga automatyzacji, robotyzacji czy sztucznej inteligencji. Bez tak zaawansowanych technologii, coraz trudniej przyjdzie człowiekowi mierzyć się z potęgą czasu. W jak wielu rzeczach, na które zabraknie nam czasu, będziemy musieć i chcieć zaufać technologiom? Jak bardzo zmienimy się wówczas my sami? Jeżeli konkurencyjne rozgrywki między firmami trwają dzisiaj ułamki sekund, to do czego w produkcji i logistyce potrzebny będzie człowiek? Kiedy podstawą rynkowych zmagań staje się czas, to czy wszyscy uczestnicy Supply Chain mają dzisiaj porównywalne szanse?

30 minut

Sala główna

Marek Jędra - Quantum software
http://www.quantum-software.com

DEBATA TRENDOWNI 2018
Relacje ludzie – roboty – zarządy. Od czego zacząć?

Z wielu mediów można się dowiedzieć, że wszyscy najwięksi zbroją się na nową wojnę, która ma się rozegrać w cyfrowym świecie, w którym automaty, roboty i algorytmy będą ze sobą konkurować. Amazon projektuje i buduje  amaboty, Tesla wysyła w kosmos auto elektryczne, eksponując tym zabiegiem marketingowym swoją dominację na rynku aut elektrycznych.  Niemieckie koncerny produkcyjne mają obsesję na punkcie przemysłu 4.0.   Jak my w łańcuchu dostaw i w produkcji postrzegamy Cyfrobotyzajcę. Czy ona już wkroczyła w naszą świadomość? Czy należy się śpieszyć? Może trzeba postawić sobie pierwsze najtrudniejsze pytanie: od czego zacząć? Czy dotychczasowe modele biznesowe, w których pracujemy, są możliwe do ewolucji w kierunku cyfrobotyzacji i czy musimy się zastanowić nad nowymi modelami biznesowymi, co w konsekwencji zetrze na miał dzisiejsze struktury. Jak mamy optymalizować poprzez automatyzację procesy, skoro każdemu robotowi trzeba coś podać, jak i coś od niego odebrać? Czy powinniśmy zastanawiać się nad ROI czy raczej szalenie próbować i nie myśleć o pieniądzach? Jak w tej sytuacji w ogóle rozmawiać z zarządem? Czy informacja w stylu „Panowie musimy się tego za wszelką cenę nauczyć” pozwoli nam utrzymać się na stanowisku?

Goście naszej debaty:
Tomasz Hatala - Prezes Zarządu Quantum software 
Beniamin Matecki - Dyrektor ds. Rozwoju Vive Logistic Services 
Jarosław Raj - COO / Board Member Vox Capital Group

Zapraszamy do debaty. Adam Błuś i Marek Jędra

45 minut

Sala główna

Przerwa przed bankietem.

90 minut

Teren hotelu

Uroczysta kolacja połączona z konkursem oraz bankietem.

Wspólna kolacja oraz uroczysty bankiet dla wszystkich uczestników Trendowni. W trakcie kolacji konkurs z atrakcyjny nagrodami.

5 godzin

Sala bankietowa

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki - SGH

FlixBus – czy już pozamiatane?

Przewozy pasażerskie są jedynie zewnętrzną formą działalności operatora wirtualnej platformy FlixBus. Założyciele tego start-up’u wiedzą, jak prowadzić biznes transportowy, ale ich pomysł na biznes jest przykładem innowacji wywrotowej (disruptive innovation). Podstawową metodą działania jest stworzenie, ciągły rozwój i użytkowanie technologii cyfrowych wykorzystywanych przez pośrednika obsługującego pasażerów z jednej strony oraz przewoźników dalekobieżnych z drugiej strony. Cel działania nie jest w ogóle innowacyjny – chodzi o zarabianie pieniędzy. Natomiast innowacyjny jest model biznesowy. Czy na rynku europejskim jest miejsce dla wielu operatorów wirtualnych platform, czy też FlixBus będzie walczył o zdominowanie tego rynku zgodnie z hasłem „Winner takes it all”?

30 minut

Sala główna

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki - SGH
http://www.sgh.waw.pl

Marek Biesiekierski

Transport Nowym Jedwabnym Szlakiem

Kiedy zmieni się mapa globalnego transportu i jaką rolę na tej mapie odegra Polska? Pociągi kontenerowe z Chin są już faktem. Codziennie do Małaszewicz na granicy polsko-białoruskiej przyjeżdża kilka składów z kontenerami z Państwa Środka. W większości są to kontenery 40-stopowe HQ. Pociąg jedzie do Polski około 2 tygodni. Chińczycy chcą skrócić czas przejazdu do 10, a nawet do 8 dni. Czy im się uda? Zobaczymy.

30 minut

Sala główna

Marek Biesiekierski

Katarzyna Ostojska - Raben Logistics Polska

„Rozeznanie.dawanie.odbiorniki”, czyli słów kilka o znaczeniu słów w logistyce.

Kiedy mówimy o innowacjach i nowych trendach np. w transporcie, czy logistyce, na usta cisną się słowa takie jak automatyzacja, robotyka, sztuczna inteligencja, osobliwość. Tymczasem najszybsze i czasem największe zmiany nieść może nawet, z pozoru dość prozaiczna, zmiana sposobu adresowania paczek. Moje wystąpienie będzie właśnie o tym, o trzech słowach, które są w stanie zmieniać otaczający nas świat… Zapraszam.

30 minut

Sala główna

Katarzyna Ostojska - Raben Logistics Polska
http://www.raben-group.com

Przerwa kawowa

30 minut

Teren hotelu

Magdalena Smolarska & Adam Szablewski - Faurecia; Michał Stanek - Motion Systems Poland

Enter to the next level

Stając przed wyzwaniami, które ma przed sobą duża korporacja, światowy lider w produkcji komponentów Automotive oraz bardzo dynamicznie rozwijająca się firma z niszowego obszaru produkcji zaawansowanych technologii symulacyjnych, przedstawimy możliwości współpracy opartej na relacjach win-win. Zdefiniujemy potrzeby dużej korporacji oraz małej wschodzącej w imponującym tempie firmy i znajdziemy obszary, w których mogą kooperować podnosząc jednocześnie i niezależnie performance każdej z firm.  Na konkretnych przykładach przedstawimy możliwości współpracy businessowej głównie na trzech polach: 1) rozwoju ludzkiego i ewolucji kultury organizacyjnej, 2) technologicznym opartym na wysoko zautomatyzowanych innowacyjnych rozwiązaniach, 3) ekonomicznym generującym jeszcze większe zyski. W przytoczonym „case study” kooperacji Faurecia - Motion, określimy co do dużej firmy może wnieść mała oraz co do małej firmy może wnieść duża. Dzięki zdefiniowanym kanałom współpracy obie firmy dążą do jeszcze większej przewagi rynkowej wobec swoich konkurentów. Nie konkurując ze sobą a współpracując wejdą na kolejny wyższy poziom, realizując jednocześnie własne cele. W trakcie Trendowni będzie można zobaczyć i doświadczyć pracy zaawansowanego symulatora kabiny Mercedesa stworzonego przez Motion oraz zobaczyć „kokpit” przyszłości, który jest flagowym projektem Faurecii.

30 minut

Sala główna

Magdalena Smolarska & Adam Szablewski - Faurecia; Michał Stanek - Motion Systems Poland
http://www.faurecia.com

Agnieszka Włoszczyna

Automotive 3D, czyli co to znaczy mieć zaczarowany ołówek, pomysły i potrzeby.

W strukturze DNA filozofii lean manufacturing znajduje się cząsteczka zwana KAIZEN. Jest ona spoiwem dla całego łańcucha i mówi o konieczności ciągłego doskonalenia. Często kreatywność tłumiona jest możliwościami technicznymi lub kosztami. Druk 3D umożliwia nieograniczone kreowanie form w prosty i tani sposób. Niemal od razu można wykonać model, wdrożyć do procesu, wprowadzić korektę i oceniać efekty wdrożenia. O tym jak druk 3D zmienia świat automotive i nie tylko, przekonać będzie można się na konkretnych przykładach.

30 minut

Sala główna

Agnieszka Włoszczyna
http://www.autopart.pl

Prof. dr hab. Piotr Płoszajski - SGH

Jeśli transformacja cyfrowa jest odpowiedzią, to jakie jest pytanie?

Ukryte założenie: transformacja cyfrowa wprowadzi cię w przyszłość. Nieprawda. Transformacja cyfrowa dokonana dopiero dzisiaj uchroni cię jedynie przed pozostaniem w przeszłości. Przestańmy się oszukiwać: trudno już o przewagi pierwszego wejścia w transformacji cyfrowej. Transformacja cyfrowa polega dziś bardziej na doganianiu, niż przewodzeniu. Bycie „cyfrowym” przestaje mieć znaczenia, bo „cyfrowość” staje się powszechna. Tak było z maszyną parową, elektrycznością, telefonem, faxem, Internetem, etc. Dla ambitnych, zaawansowanych firm transformacja cyfrowa staje się wczorajszą koncepcją. Dziś przyszłość oznacza konieczność wyjścia poza (beyond) cyfrowość, czyli poza III Rewolucję przemysłową) przez rozwijanie strategii, modeli i produktów biznesowych, które zacierają różnicę między tym co fizyczne, cyfrowe i biologiczne. Firmy potrzebują dziś nowego pomysłu na siebie – strategii przełomu (odnowy), a nie tylko transformacji cyfrowej. W czasach po transformacji cyfrowej firmom potrzeba będzie więcej wyobraźni, niż mocy obliczeniowych i aplikacji. Przykłady.

60 minut

Sala główna

Prof. dr hab. Piotr Płoszajski - SGH
http://www.sgh.waw.pl

Obiad kończący Trendownię.

Obiad i pożegnanie z uczestnikami konferencji.

60 minut

Restauracja konferencyjna

TERMIN

19 - 20 kwietnia 2018

Trendownia 2018 miała miejsce w dniach 19 i 20 kwietnia 2018.

Miejsce konferencji

Miejsce konferencji Trendowania 2018 to hotel Windsor w Jachrance. Windsor**** to luksusowy hotel położony w pięknej okolicy nad Zalewem Zegrzyńskim, zaledwie 30 minut drogi od Warszawy.

Hotel WINDSOR ****

Hotel Windsor
Jachranka 75
05-140 Serock

_______________________________

REZERWACJA INDYWIDUALNA:
tel: +48 22 782 87 87
recepcja@windsorhotel.pl

Dla uczestników konferencji przygotowaliśmy preferencyjne ceny noclegów w dniach 19-20 kwietnia 2018, na hasło TRENDOWNIA.

WIĘCEJ O MIEJSCU KONFERENCJI

Hotele alternatywne

Hotel Windsor dysponuje bardzo dużą ilością noclegów. Jednak z powodu faktu, iż wiele osób rezerwuje pokoje jako jednoosobowe, istnieje ryzyko, że dla późno zgłaszających się uczestników, może zabraknąć łóżek. W przypadku konieczności polecamy kilka alternatywnych noclegów w pobliżu.

RELACJA Z EDYCJI 2018

W dniach 19-20 kwietnia 2018 roku  odbyła się kolejna edycja  Trendowni.

Trendownia 2018 była kolejną udaną okazją do wymiany poglądów między menedżerami logistyki i produkcji, których interesują aktualne i przyszłe trendy w łańcuchach dostaw. Zgromadzeni w hotelu Windsor uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się między innymi ze zmianami dokonującymi się w wymiarze infrastrukturalnym, kierunkami rozwoju technologii wspierającej pracę logistyków, ale też znaleźć chwilę na refleksję nad subiektywnym postrzeganiem świata przez człowieka, czy wreszcie rolą czasu jako najważniejszego zasobu w życiu ludzi i organizacji.

Co znalazło się w przekazie poszczególnych wykładowców?

Trendownia 2018 w liczbach

242

Uczestników

101

Firm

19

Wystąpień

1

Debata

STATYSTYKI OSTATNIEJ EDYCJI - Trendownia 2018

Udział firm wg. sektorów

Wystąpienia wg. sektorów

  • Produkcja 30,7%
  • SCM 41,6%
  • Pozostałe 27,7%
  • Produkcja 26,4%
  • SCM 36,8%
  • Pozostałe 36,8%

POLECAJĄ NAS

Miło przeczytać tak wiele miłych opinii od dotychczasowych uczestników Trendownii. Przewiń poszczególne komentarze, zobacz za co cenią nas inni i dołącz do grona zadowolonych.

PARTNERZY

Partnerzy Trendowni 2018.

Partnerzy strategiczni
P3_logo_400
Partnerzy
Amica_logo2_200
Autopart_Logo_200
Cargonexx_Logo_200
Colian_Logo_200
Dachser_Logo_200
Epic_Logo_200
Faurecia_logo_200
FM_Logo_200
HyperPoland_logo_200
Interlan_Logo_200
Concept-L_Logo_200
Lumileds_logo_200
Motion_Systems_200
Raben_Logo_200
Rusak_Logo_200
TimoCom_Logo_200
Velux_Logo_200
ViveLS_Logo_200
Zebra_Logo_200
Zeto_Logoa_200

ORGANIZATORZY

logo_eurologistics
logo_quantum_qguar

PAKIETY KONFERENCYJNE DLA UCZESTNIKÓW

Trendownia adresowana jest do osób, które odpowiedzialne są w firmach za obszar produkcji lub logistyki. Zapraszamy członków zarządów jak również dyrektorów i menedżerów. Chcemy aby nasza konferencja była rozpoznawalną i uznaną platformą wymiany poglądów o trendach w sieciach dostaw i produkcji. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny biletów dla uczestników były niezwykle atrakcyjne. Zobacz jak wiele otrzymujesz w pakiecie konferencyjnym i dołącz do nas. W sekcji POLECAJĄ przeczytaj o tym, dlaczego rekomendują nas inni.

Cena dwudniowego pakietu konferencyjnego zależy od ilości rejestrowanych osób z jednej firmy. Drugi, trzeci oraz kolejny rejestrujący się z danej firmy uczestnik, otrzymują  rabaty. Od trzeciej zgłoszonej osoby z tej samej firmy, wszyscy kupują bilet w jednej cenie.