Do Trendowni 2018 pozostało

TRENDOWNIA 2018

Firmy nie rozwijają się, kiedy pozostają obojętne na zmiany otoczenia. Nie rosną, kiedy zamykają się w świecie swoich przewidywalnych zachowań. Niezwykle konkurencyjne środowisko biznesowe wymaga dzisiaj świeżego i nierzadko odważnego myślenia. Tempo w jakim wiele obszarów gospodarki ulega kompletnemu przemeblowaniu, zmusza do nieustającej czujności w wychwytywaniu nawet najdrobniejszych sygnałów zmian. Sygnałów takich napływa jednak coraz więcej. Część z nich rozszyfrowujemy samodzielnie dzięki codziennej i mozolnej pracy. Wiedzę o innych musimy zdobywać z zewnątrz. Trendownia to konferencja, na której w licznym gronie specjalistów prezentujemy i analizujemy tendencje, jakie już jutro mogą odmienić losy naszych firm. Podpatrujemy najlepszych i najszybszych, z obserwacji próbujemy wyciągać wnioski, staramy się zadawać wiele pytań i poszukiwać na nie odpowiedzi.

Czy kogoś z nas ominie w najbliższych latach konieczność podejmowania trudnych decyzji, od których zależy przyszłość naszych firm? Jak trudne mogą to być decyzje? Co zmieni się raczej na pewno, a co pozostanie tajemnicą do ostatniej chwili? Którym trendom warto przyglądać się dokładniej? Jakie korzyści przynoszą trendy promotorom zmian? Trendownia to dwa dni poświęcone innowacjom, jakie obserwujemy w sieciach dostaw i produkcji.
Lubimy śledzić drogi do miejsc, w których zadomowili się już pionierzy.
Zapraszamy na Trendownię 2018!

W programie między innymi:

Automatyzacja w magazynie

Transport przyszłości

Strategia wewnętrznego doskonalenia

Lean – kryteria oceny

Zarządzanie popytem

Nowe oblicze klienta

Cyfrowa rzeczywistość

Człowiek a wydajność operacyjna

Mózg na usługach biznesu

Zarządzanie relacjami z dostawcą

Sieciowanie w branży motoryzacyjnej

Sztuczna inteligencja – prawdziwy biznes

NASZ CEL

Przybliżamy
światowe trendy

Dążymy do zaprezentowania jak największej ilości światowych trendów z dziedziny logistyki oraz produkcji. Staramy się również wzbogacać nasz program o trendy spoza obszaru przedsiębiorczości. Wzmacniają one zdolność interdyscyplinarnego spojrzenia na otoczenie, które cechuje wielu skutecznych menedżerów.

Łączymy potrzeby producentów i logistyków

Przybliżamy zagadnienia istotne zarówno dla zarządzających produkcją jak i logistyką. W obradach i debatach uczestniczą menedżerowie firm produkcyjnych oraz logistycznych. Współczesne sieci dostaw to zaawansowana sztuka współpracy wszystkich uczestników. Współpracę tę pomagamy rozwijać.

Umożliwiamy skuteczny networking

Trendownia to również integracja środowiska menedżerów logistyki i produkcji. Dwa dni wykładów, debata, część ekspozycyjna, uroczysta kolacja, bankiet oraz konkursy, sprzyjają atmosferze nawiązywania nowych kontaktów. Potwierdzają to Ci, którzy wzięli już udział.

WYKŁADOWCY

Rozpoczynamy prezentację naszych tegorocznych wykładowców. W miarę postępu prac dodawać będziemy kolejne osoby.

plus

Prof. dr hab. Maciej Błaszak

Uniwersytet Adama Mickiewicza - Instytut Filozofii

plus

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki

Szkoła Główna Handlowa - Katedra Transportu

plus

Prof. dr hab. Piotr Płoszajski

Szkoła Główna Handlowa - Katedra Teorii Zarządzania

plus

Dr Grzegorz Lichocik

Dachser Sp. z o. o.

plus

Patrick Bellart

FM Logistic

plus

Piotr Bzowski

P3 Logistic Parks

plus

Tomasz Dzideczek

Zebra Technologies

plus

Michał Gębicz

Lumileds

plus

Rafał Juraszek

Pratt & Whitney

plus

Łukasz Mielczarek

Hyper Poland

plus

Katarzyna Ostojska

Raben Logistics Polska

plus

Paweł Pszczółkowski

Amica

plus

Inga Różycka

Velux

plus

Magdalena Smolarska

Faurecia Polska

plus

Adam Szablewski

Faurecia Polska

plus

Steffen Walvius

P3 Logistic Parks

plus

Agnieszka Włoszczyna

AUTOPART SA

PROGRAM

Zapraszamy do zapoznania się z programem tegorocznej Trendowni.
Wiele wystąpień zostało już potwierdzonych i znajdziecie je w poniższej agendzie.
Nad brakującymi wystąpieniami w naszej ramówce intensywnie pracujemy i już niedługo zamkniemy całą listę.

Rejestracja

60 minut

Recepcja

Powitanie i rozpoczęcie konferencji

15 minut

Sala główna

Profesor UAM dr hab. Maciej Błaszak

Jak ludzki mózg konstruuje emocje?

Biznes od lat rozpoznaje strategiczną rolę emocji w procesie podejmowania decyzji. W wielu sytuacjach jest rzeczą w pełni racjonalną pozwolić emocjom dominować nad rozumem gdy chcemy zarobić pieniądze, wygrać negocjacje lub przekonać partnera. W ostatnim okresie doszło jednak – dzięki badaniom nad mózgiem – do zmiany paradygmatu w nauce o emocjach. Badacze w ciągu ostatnich kilku lat wypracowali zupełnie nowe odpowiedzi na pytania „czym emocje są?, „skąd pochodzą i jak się rozwijają?” oraz „jaką adaptacyjną rolę pełnią w procesie podejmowania decyzji?”. Wykład wyjaśni dlaczego emocje nie są wrodzonymi biologicznymi predyspozycjami, wyzwalanymi przez odpowiednie bodźce i ujawniającymi się specyficzną aktywnością mózgu, twarzy i całego ciała. Słowem, pokażemy dlaczego nie ma emocji podstawowych Paula Ekmana, będących rdzeniem psychologii zarządzania i wszystkich szkoleń z kompetencji miękkich. Wykład, opierając się na najnowszych wynikach społecznej neuronauki, pokaże dlaczego nie reagujemy emocjonalnie, lecz konstruujemy emocje w oparciu o biologiczne uczucia i kulturowe pojęcia emocjonalne. Teoria emocji konstruowanych przypisze znaczenie większą rolę kulturze organizacji w procesie budowy dobrostanu pracowników niż to miało miejsce dotychczas. W tradycyjnym ujęciu lider kontrolował stany emocjonalne pracowników, w ujęciu nowym – współtworzy je.

45 minut

Sala główna

Profesor UAM dr hab. Maciej Błaszak
https://amu.edu.pl

Piotr Bzowski & Steffen Walvius - P3 Logistic Parks

Nieruchomości 4.0

Tezy wystąpienia w przygotowaniu.

30 minut

Sala główna

Piotr Bzowski & Steffen Walvius - P3 Logistic Parks
http://www.p3parks.com

Inga Różycka - Velux

W poszukiwaniu optymalnego przepływu

Podczas prezentacji przedstawiony zostanie sposób reorganizacji dostaw i przebudowy zakładu produkcyjnego firmy VELUX w oparciu o zasadę poszukiwania ciągłego przepływu. Impulsem do zmian była rewizja modeli biznesowych firmy VELUX i radykalne skrócenie czasu między zamówieniem a dostawą, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości wariantów oferowanych produktów oraz redukcji kosztów w łańcuchu dostaw. Podstawą powodzenia projektu była świadomość tego, jaką rolę każdy zakład gra w całym łańcuchu wartości, a także nieustanne korzystanie z najważniejszego zasobu firmy - jej pracowników.

30 minut

Sala główna

Inga Różycka - Velux
http://www.velux.pl

Przerwa kawowa

30 minut

Teren hotelu

Łukasz Mielczarek - Hyper Poland

Hyperloop – wizja czy rzeczywistość?

Tezy wystąpienia w przygotowaniu.

30 minut

Sala główna

Łukasz Mielczarek - Hyper Poland
http://www.hyperpoland.com

Paweł Pszczółkowski - Amica

Automatyczny magazyn

Wystąpienie poświęcone będzie inwestycjom największego polskiego producenta AGD, związanym z wieloletnią strategią rozwoju. Ich zwieńczeniem w obszarze logistyki była decyzja o budowie nowoczesnego magazynu, zaprojektowanego z myślą o spełnieniu wszystkich potrzeb producenta. Inwestycja w najwyższy w Polsce i dalece zautomatyzowany obiekt była dużym wyzwaniem dla firmy, zaś realnych korzyści finansowych można oczekiwać po kilku latach, lecz pierwsze efekty wdrożenia wskazują na znaczące skrócenie czasu dostaw do klienta i inne korzyści finansowe. Starannie przygotowany projekt objął także stworzenie systemu awizowania transportów.

30 minut

Sala główna

Paweł Pszczółkowski - Amica
http://www.amica.pl

Patrick Bellart

How Technological Innovation is starting to change Supply Chain Execution

30 minut

Sala główna

Patrick Bellart
http://www.fmlogistic.com

Tomasz Dzideczek - Zebra Technologies

System Android. Standard w nowoczesnym magazynie.

W wystąpieniu poruszone zostaną tematy dotyczące najnowszych technologii automatycznej identyfikacji w zastosowaniach magazynowo-produkcyjnych. Obszernie omówiony będzie temat systemów operacyjnych na terminalach-kolektorach danych, ich bezpieczeństwo oraz cykl życia rozwiązań sprzętowych.

30 minut

Sala główna

Tomasz Dzideczek - Zebra Technologies
http://www.zebra.com

Przerwa obiadowa

60 minut

Restauracja konferencyjna

Magdalena Smolarska & Adam Szablewski - Faurecia

Operational performance through people

W wystąpieniu, na podstawie strategicznego dla grupy Faurecia projektu transferu systemów pneumatycznych do siedzisk samochodowych, przedstawimy wpływ czynnika ludzkiego na sukces operacyjny. Dobór pracowników, ich rozwój i motywacja w połączeniu ze skutecznymi działaniami operacyjnymi złożyły się na uruchomienie produkcji nowego produktu, który Faurecia oferuje klientom do aut klasy premium (systemy masażu). W tych działaniach operacyjnych kluczową rolę odegrali ludzie i w czasie prelekcji zostanie przedstawione jak Faurecia (a konkretnie Faurecia Polska) dba o dobór, rozwój i motywowanie pracowników i jakie działania były podejmowane w przypadku rozwoju i optymalizacji procesu produkcji Systemów Masażu. Całość poparta konkretnymi przykładami: gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i gdzie chcemy być.

30 minut

Sala główna

Magdalena Smolarska & Adam Szablewski - Faurecia
http://www.faurecia.com

w przygotowaniu…

Wystąpienie w przygotowaniu.

30 minut

Sala główna

Michał Gębicz - Lumileds

Nowoczesna dystrybucja

Wystąpienie stanowić będzie studium przypadku oparte na działalności Lumileds Poland S.A. w Pabianicach. Obejmie ono prezentację najważniejszych usprawnień dystrybucyjno-magazynowych w łańcuchu dostaw firmy produkcyjnej, takich jak automatyzacja wewnątrzmagazynowa w zakresie kompletacji wysyłek, automatyzacja procesów foliowania czy optymalizacja procesu pickingu.  Niezwykle istotne dla poprawy efektywności były też usprawnienia technologiczne w zakresie wyboru przewoźników oraz poprawa bezpieczeństwa pracy. Efektem wprowadzonych zmian było osiągnięcie przez zakład najlepszego serwis do klientów w ostatnich latach (97%).

30 minut

Sala główna

Michał Gębicz - Lumileds
http://www.lumileds.com

w przygotowaniu…

Wystąpienie w przygotowaniu.

30 minut

Sala główna

Przerwa kawowa

15 minut

Teren hotelu

w przygotowaniu…

Wystąpienie w przygotowaniu.

60 minut

Sala główna

DEBATA TRENDOWNII 2018

Zagadnienia debaty w przygotowaniu.

45 minut

Sala główna

Przerwa przed bankietem.

90 minut

Teren hotelu

Uroczysta kolacja połączona z konkursem oraz bankietem.

Wspólna kolacja oraz uroczysty bankiet dla wszystkich uczestników Trendowni. W trakcie kolacji konkurs z atrakcyjny nagrodami.

5 godzin

Sala bankietowa

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki - SGH

FlixBus – czy już pozamiatane?

Przewozy pasażerskie są jedynie zewnętrzną formą działalności operatora wirtualnej platformy FlixBus. Założyciele tego start-up’u wiedzą, jak prowadzić biznes transportowy, ale ich pomysł na biznes jest przykładem innowacji wywrotowej (disruptive innovation). Podstawową metodą działania jest stworzenie, ciągły rozwój i użytkowanie technologii cyfrowych wykorzystywanych przez pośrednika obsługującego pasażerów z jednej strony oraz przewoźników dalekobieżnych z drugiej strony. Cel działania nie jest w ogóle innowacyjny – chodzi o zarabianie pieniędzy. Natomiast innowacyjny jest model biznesowy. Czy na rynku europejskim jest miejsce dla wielu operatorów wirtualnych platform, czy też FlixBus będzie walczył o zdominowanie tego rynku zgodnie z hasłem „Winner takes it all”?

30 minut

Sala główna

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki - SGH
http://www.sgh.waw.pl

w przygotowaniu…

Wystąpienie w przygotowaniu.

30 minut

Sala główna

w przygotowaniu…

Wystąpienie w przygotowaniu.

30 minut

Sala główna

Katarzyna Ostojska - Raben Logistics Polska

„Rozeznanie.dawanie.odbiorniki”, czyli słów kilka o znaczeniu słów w logistyce.

Kiedy mówimy o innowacjach i nowych trendach np. w transporcie, czy logistyce, na usta cisną się słowa takie jak automatyzacja, robotyka, sztuczna inteligencja, osobliwość. Tymczasem najszybsze i czasem największe zmiany nieść może nawet, z pozoru dość prozaiczna, zmiana sposobu adresowania paczek. Moje wystąpienie będzie właśnie o tym, o trzech słowach, które są w stanie zmieniać otaczający nas świat… Zapraszam.

30 minut

Sala główna

Katarzyna Ostojska - Raben Logistics Polska
http://www.raben-group.com

Przerwa kawowa

30 minut

Tren hotelu

w przygotowaniu…

Wystąpienie w przygotowaniu.

30 minut

Sala główna

Agnieszka Włoszczyna

Automotive 3D, czyli co to znaczy mieć zaczarowany ołówek, pomysły i potrzeby.

W strukturze DNA filozofii lean manufacturing znajduje się cząsteczka zwana KAIZEN. Jest ona spoiwem dla całego łańcucha i mówi o konieczności ciągłego doskonalenia. Często kreatywność tłumiona jest możliwościami technicznymi lub kosztami. Druk 3D umożliwia nieograniczone kreowanie form w prosty i tani sposób. Niemal od razu można wykonać model, wdrożyć do procesu, wprowadzić korektę i oceniać efekty wdrożenia. O tym jak druk 3D zmienia świat automotive i nie tylko, przekonać będzie można się na konkretnych przykładach.

30 minut

Sala główna

Agnieszka Włoszczyna
http://www.autopart.pl

Prof. dr hab. Piotr Płoszajski - SGH

Jeśli transformacja cyfrowa jest odpowiedzią, to jakie jest pytanie?

Ukryte założenie: transformacja cyfrowa wprowadzi cię w przyszłość. Nieprawda. Transformacja cyfrowa dokonana dopiero dzisiaj uchroni cię jedynie przed pozostaniem w przeszłości. Przestańmy się oszukiwać: trudno już o przewagi pierwszego wejścia w transformacji cyfrowej. Transformacja cyfrowa polega dziś bardziej na doganianiu, niż przewodzeniu. Bycie „cyfrowym” przestaje mieć znaczenia, bo „cyfrowość” staje się powszechna. Tak było z maszyną parową, elektrycznością, telefonem, faxem, Internetem, etc. Dla ambitnych, zaawansowanych firm transformacja cyfrowa staje się wczorajszą koncepcją. Dziś przyszłość oznacza konieczność wyjścia poza (beyond) cyfrowość, czyli poza III Rewolucję przemysłową) przez rozwijanie strategii, modeli i produktów biznesowych, które zacierają różnicę między tym co fizyczne, cyfrowe i biologiczne. Firmy potrzebują dziś nowego pomysłu na siebie – strategii przełomu (odnowy), a nie tylko transformacji cyfrowej. W czasach po transformacji cyfrowej firmom potrzeba będzie więcej wyobraźni, niż mocy obliczeniowych i aplikacji. Przykłady.

60 minut

Sala główna

Prof. dr hab. Piotr Płoszajski - SGH
http://www.sgh.waw.pl

Obiad kończący Trendownię.

Obiad i pożegnanie z uczestnikami konferencji.

60 minut

Restauracja konferencyjna

TERMIN

19 - 20 kwietnia 2018

Trendownia 2018 zaplanowana jest w kalendarzu na czwartek i piątek.
Dokładna data konferencji to 19 i 20 kwietnia 2018.

Miejsce konferencji

Miejsce konferencji Trendowania 2018 to hotel Windsor w Jachrance. Windsor**** to luksusowy hotel położony w pięknej okolicy nad Zalewem Zegrzyńskim, zaledwie 30 minut drogi od Warszawy.

Hotel WINDSOR ****

Hotel Windsor
Jachranka 75
05-140 Serock

_______________________________

REZERWACJA INDYWIDUALNA:
tel: +48 22 782 87 87
recepcja@windsorhotel.pl

Dla uczestników konferencji przygotowaliśmy preferencyjne ceny noclegów w dniach 19-20 kwietnia 2018, na hasło TRENDOWNIA.

WIĘCEJ O MIEJSCU KONFERENCJI

Hotele alternatywne

Hotel Windsor dysponuje bardzo dużą ilością noclegów. Jednak z powodu faktu, iż wiele osób rezerwuje pokoje jako jednoosobowe, istnieje ryzyko, że dla późno zgłaszających się uczestników, może zabraknąć łóżek. W przypadku konieczności polecamy kilka alternatywnych noclegów w pobliżu.

RELACJA Z EDYCJI 2017

W dniach 18-19 maja 2017 roku  odbyła się druga edycja  Trendowni.

Ewolucja, nowoczesne technologie – tak, ale przede wszystkim człowiek – jego rola i znaczenie, jego potencjał i różnorodność jaką tworzy w organizacji i kulturze – to główne zagadnienia tegorocznej Trendowni. Trendy to nie tylko to, co znajdziemy na głównych stronach portali. Trendy rzeczywiste to zjawiska, działania, strategie i technologie, które znajdujemy w firmach. Wykładowcy Trendowni z różnych firm, przedstawili uczestnikom konferencji to, co dzieje się w ich organizacjach, w którą stronę kierują działania, gdzie szukają wskazówek. W 2017 roku spotkaliśmy się w Licheniu i przez dwa dni analizowaliśmy współczesny świat ekonomii, produkcji i logistyki.

Trendownia 2017 w liczbach

192

Uczestników

93

Firmy

18

Wystąpień

1

Debata

STATYSTYKI OSTATNIEJ EDYCJI - Trendownia 2017

Udział firm wg. sektorów

Wystąpienia wg. sektorów

  • Produkcja 41%
  • SCM 38%
  • Pozostałe 11%
  • Produkcja + SCM 28%
  • Produkcja 17%
  • SCM 33%
  • Pozostałe 22%

POLECAJĄ NAS

Miło przeczytać tak wiele miłych opinii od dotychczasowych uczestników Trendownii. Przewiń poszczególne komentarze, zobacz za co cenią nas inni i dołącz do grona zadowolonych.

PARTNERZY

Witamy pierwszych Partnerów Trendowni 2018. W trakcie prac nad konferencją będziemy stopniowo poszerzać listę Partnerów. Wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach wydarzenia Trendownia 2018 zapraszamy do kontaktu.

Partnerzy strategiczni
P3_logo_400
Partnerzy
Amica_logo2_200
Autopart_Logo_200
Cargonexx_Logo_200
Colian_Logo_200
Dachser_Logo_200
Epic_Logo_200
Faurecia_logo_200
FM_Logo_200
HyperPoland_logo_200
Interlan_Logo_200
Concept-L_Logo_200
Lumileds_logo_200
Raben_Logo_200
Rusak_Logo_200
TimoCom_Logo_200
Velux_Logo_200
Vive_Logo_200
Zebra_Logo_200
Zeto_Logoa_200

ORGANIZATORZY

logo_eurologistics
logo_quantum_qguar

PAKIETY KONFERENCYJNE DLA UCZESTNIKÓW

Trendownia adresowana jest do osób, które odpowiedzialne są w firmach za obszar produkcji lub logistyki. Zapraszamy członków zarządów jak również dyrektorów i menedżerów. Chcemy aby nasza konferencja była rozpoznawalną i uznaną platformą wymiany poglądów o trendach w sieciach dostaw i produkcji. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny biletów dla uczestników były niezwykle atrakcyjne. Zobacz jak wiele otrzymujesz w pakiecie konferencyjnym i dołącz do nas. W sekcji POLECAJĄ przeczytaj o tym, dlaczego rekomendują nas inni.

Cena dwudniowego pakietu konferencyjnego zależy od ilości rejestrowanych osób z jednej firmy. Drugi, trzeci oraz kolejny rejestrujący się z danej firmy uczestnik, otrzymują  rabaty. Od trzeciej zgłoszonej osoby z tej samej firmy, wszyscy kupują bilet w jednej cenie.