Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski

@ Szkoła Główna Handlowa - Katedra Logistyki

Prof. SGH dr hab. Krzysztof Rutkowski: Kierownik Katedry Logistyki Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Podyplomowego Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Kierownik Podyplomowych Studiów Menedżerów Zakupów, Wykładowca Community of European Management Schools, Adjunct Professor Carlsson School of Management, University of Minnesota, Przedstawiciel Polski w licznych międzynarodowych logistycznych gremiach eksperckich, Niezależny ekspert i doradca wielu instytucji oraz firm krajowych i zagranicznych w dziedzinie zarządzania, szczególnie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.