Prof. dr hab. Jana Pieriegud

@ Szkoła Główna Handlowa - Katedra Transportu

Profesor nadzwyczajna w Katedrze Transportu SGH. Niezależna ekspertka Komisji Europejskiej, JPI Urban Europe, The Austrian Research Promotion Agency (FFG), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Współredaktorka monografii  pt. Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych (2015). Jest członkinią kapituły konkursu „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji” organizowanego przez Eurologistics. Interesuje się przyszłością rozwoju systemów gospodarczych, transportowych i logistycznych. Specjalizuje się w analizie rynków i konkurencji na potrzeby strategicznego wywiadu biznesowego.