Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski

@ Szkoła Główna Handlowa - Katedra Logistyki