Doktor Maciej Błaszak

@ Uniwersytet Adama Mickiewicza - Instytut Filozofii